ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Άγιος Αυξίβιος: Ο Πρώτος Επίσκοπος Σολέας - Saint Auxibius: First Bishop of Soli


Αποστόλων την χάριν ως του Πνεύματος όργανον, δια Μάρκου του θείου, θησαυρίσας Αυξίβιε, εδείχθης Ιεράρχης ευκλεής, και πρόεδρος των Σόλων και ποιμήν, δια τούτο σου την μνήμην την ιεράν τιμώμεν ανακράζοντες, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε στεφανώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιον Αγίου Αυξιβίου


Ο 'Aγιος Αυξίβιος καταγόταν από τη Ρώμη και έζησε κατά τον 1 ον αιώνα μ.Χ. Οι γονείς του ήταν πλούσιοι ειδωλολάτρες. Ο Αυξίβιος είχε ιδιαίτερη έφεση στα γράμματα και απέκτησε γερή μόρφωση. Όταν έφθασε σε ηλικία γάμου οι γονείς του τον πίεζαν να παντρευτεί, κάτι που ο ίδιος δεν επιθυμούσε. Θέλοντας να αποφύγει αυτή την πίεση μπήκε σε ένα καράβι που ταξίδευε για την Κύπρο. Αποβιβάστηκε στους Σόλους. Εκεί γνώρισε τον Απόστολο Μάρκο και έγινε μαθητής του. (Είχε προηγηθεί ο μαρτυρικός θάνατος του Αποστόλου Βαρνάβα στη Σαλαμίνα). Ο Απόστολος Μάρκος κατήχησε, βάπτισε και χειροτόνησε επίσκοπο Σόλων τον Αυξίβιο, αλλά του έδωσε παράλληλα τη συμβουλή να πείσει πρώτα τους γύρω του με το παράδειγμά του και ύστερα να τους διδάξει το Λόγο του Θεού. Πραγματικά, με τον τρόπο αυτό κατάφερε να πείσει ένα ειδωλολάτρη ιερέα των Σόλων, ο οποίος θέλησε να κατηχηθεί και να ασπαστεί το χριστιανισμό, πράγμα που έγινε. Λίγες μέρες αργότερα ο 'Aγιος Ηρακλείδιος, επισκέφθηκε τον Αυξίβιο και του σύστησε ότι ήταν καιρός να αποκαλύψει την ιερατική του ιδιότητα και φανερά πια να διδάσκει το χριστιανισμό. Από τότε λοιπόν, άρχισε και επίσημα η πνευματική δράση του Αυξιβίου. Τόσο τα φλογερά κηρύγματά του όσο και τα θαύματα που διενεργούσε βοήθησαν πολλούς να στραφούν προς το χριστιανισμό. Με τη βοήθεια του Aγίου Ηρακλειδίου έκτισε και μια εκκλησία στους Σόλους. Στην εκκλησία αυτή βάπτισε και χειροτόνησε πρεσβύτερο τον αδελφό του, ο οποίος είχε έρθει προηγουμένως από τη Ρώμη. Ο 'Aγιος Αυξίβιος έδρασε συνολικά πενήντα χρόνια ως επίσκοπος. Όταν πέθανε οι χριστιανοί τον πένθησαν και ο τάφος του έγινε για πολλά χρόνια πηγή θαυμάτων.

Η μνήμη του Αγίου Αυξιβίου εορτάζεται στις 17 Φεβρουαρίου

Saint Auxibius came from Rome and lived in the 1st century AD. His parents were wealthy idolaters. Auxibius had a special appeal to letters and had a solid education. When he reached marriageable age his parents pushed him to marry, something which he did not like. Wanting to avoid this pressure, he embarked on a ship sailing for Cyprus. He landed at Soli. There he met Mark the Apostle and became his disciple. (This followed the martyrdom of Saint Barnabas at Salamis). Saint Mark gave catechism, baptized and ordained Auxibius bishop of Soli, but he also gave him the advice to first convince those around him by example and then teach them the Word of God. Truly, in this manner he managed to convince a pagan priest of Soli, who wanted to receive catechism and to embrace Christianity, something which was done. A few days later Saint Heracledius visited Auxibius and recommended that it was time for him to reveal his priestly status and from then on to teach Christianity openly. From then on, the spiritual quest of Auxibius officially began. Both his fervent sermons and the miracles which he was conducting helped many to turn to Christianity. With the help of Saint Heracledius he built a church in Soli. In this church he baptized and ordained his elder brother into a priest, who had previously come from Rome. Saint Auxibius served as a bishop for fifty years. When he died, the Christians mourned him and the place where he was buried become a source of miracles for many years.

The memory of Saint Auxibius is celebrated on February 17

Άγιος Αυξίβιος. Τοιχογραφία του ναού της Παναγιάς του Άρακος. Λαγουδερά. 1192
Saint Auxibius. Mural at the church of Panagia of Arakas. Lagoudera. 1192

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου