ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010

Ο Άγιος Διομήδης ο εν τω Λευκωμιάτη - Saint Diomedes of Lefkomiatis

Για τον Άγιο Διομήδη αναφέρουν οι Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος και ο Λεόντιος Μαχαιράς.
Γράφει ο Μαχαιράς:
«Υπάρχει και ο Άγιος Διομήδης, μαθητής του Αγίου Τριφυλλίου (τόσον ο Όσιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, όσον και ο Λεόντιος Μαχαιράς λέγουν τον Όσιο Διομήδη μαθητή του Αγίου Τριφυλλίου επισκόπου Λευκωσίας. Ο Άγιος Τριφύλλιος έζησε τον τέταρτον αιώνα, ενώ ο 'Οσιος Διομήδης τον έβδομο. Εδώ όταν λέγουν μαθητήν εννοούν διακονητήν της εκκλησίας της Οδηγήτριας στην Λευκωσία που βρισκόταν το λείψανο του Αγίου Τριφυλλίου. Για τον Άγιο Τριφύλλιο βλέπε
εδώ). Και μιαν φοράν από τις πολλές που οι Σαρακηνοί επέδραμαν κατά της Κύπρου και φθάσανε μέχρι την Λευκωσία, βρήκανε στην Οδηγήτρια τον τάφο του Αγίου Τριφυλλίου και τον άνοιξαν και βρήκανε το λείψανόν του αδιάφθορο, και κόψανε την κεφαλή του, την πήρανε μέχρι εκεί που είναι η λότζα του Βισκούντη και προσπάθησαν να την κάψουν.
Τότε ο Θεός τους έδωσεν απασχόλησιν και το παιδί, ο Άγιος Διομήδης, βρήκε ευκαιρίαν και έκλεψεν την κεφαλήν και έφυγε. Και όταν τοποθέτησαν το σώμα (του Αγίου) εκεί που είναι το βαπτιστήριο, όπου τα παιδιά φωτίζονται (βαπτίζονται) γυρέψανε την κεφαλή. Σκοπρίζουν και την γυρεύουν εδώ κι εκεί και μάθανε πως την πήρε το παιδί κι έφυγε. Το κυνήγησαν αρκετοί και το πρόφθασαν στην λαξιά (λαξιά= βαθούλωμα, μικρή κοιλάδα) του Λευκωμιάτη (προάστιο της Λευκωσίας) στο σημείον που είναι η αγχόνη που απαγχονίζουν τους κλέφτες. Και βλέποντας το παιδί πως έρχονταν βιαστικοί κατά επάνω του, φοβήθηκε και τους φύσηξε εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και αμέσως επρήσθηκαν και έπεσαν χαμαί (χάμω). Και επήρεν την κεφαλήν του Αγίου και την διέσωσεν εις τον Λευκωμιάτην.
Και οι Σαρακηνοί που ήσαν πρησμένοι, ήρθαν σιγά- σιγά συρόμενοι μέχρι τον Λεωκωμιάτην, και παρακάλεσαν τον Όσιον να τους ιατρεύση. Και του υπόσχοντο γονατιστοί ότι δεν θα ξαναρχόντουσαν εις την Κύπρον για να κάμουν κακόν. Και έτσι ο Όσιος τους ιάτρευσε.
Και εκοιμήθη εκεί ο Άγιος Διομήδης και τον θάψανε και έπειτα οι πιστοί του έκτισαν ναόν και μέχρι την σήμερον (15 αιώνα) ενεργεί πολλά και διάφορα θαύματα

Λεόντιος Μαχαιράς ΙΕ' αιώνας.

Η μνήμη του Αγίου Διομήδους του Νέου εορτάζεται στις 28 Οκτωβρίου.

Saint Neophytos the Recluse and Leontios Machairas mention about Saint Diomedes.
Machairas writes the following:
"There is also Saint Diomedes, a pupil of Saint Triphyllius (both Saint Neophytos the Recluse, as Leontos and Machairas state that Saint Diomedes was a pupil of Saint Triphyllius bishop of Nicosia. Saint Triphyllius lived in the fourth century, while Saint Diomedes lived in the seventh century. When they state here as "pupil" they actually mean the caretaker of the church of Hodeghetria in Nicosia, where the relic of Saint Triphyllius was kept. More about Saint Triphyllius here). And one time of the many that the Saracens invaded Cyprus and arrived up to Nicosia, they found the tomb of Saint Triphyllius at the church of Hodeghetria and opened it and found his remains incorruptible and cut his head, took it to where the lodgings of the governor (of Nicosia) is and tried to burn it.
Then God destructed them and the boy, Saint Diomedes, found the opportunity and stole the head and left. And when they placed the body (of the Saint) where the baptistery is, where children are illuminated (baptized) they looked for the head. They scattered and started searching around and learned that the boy took it and left. Many chased after him and caught up with him at the small valley of Lefkomiatis (suburb of Nicosia) at the point where the gallows which are used to hang the thieves are to be found. And the boy seeing that they were comming upon him in a hurry, he got afraid and blew in the name of the Lord Jesus, and immediately they got swollen up and fell on the ground. And he took the head of the Saint and saved it at Lefkomiatis.
And the Saracens who were swollen, came slowly- slowly sliding until Leokomiatis, and asked the Saint to heal them. And they were promising with their knees on the ground that they will not come back to Cyprus to do evil again. And so the Saint heal them.
And there Saint Diomedes died and was buried and later the faithful built him a church and up to today (15th century), he makes many and various miracles".

Leontios Machairas XV century.

The memory of Saint Diomedes the New is celebrated on October 28

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου