ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου 2010

Άγιος Ερμογένης: Ο Άγιος της Κύπρου και της Σάμου - Saint Hermogenes: The Saint of Cyprus and Samos

Του Φοίνικος ο κλάδος, και Σαμίων το στήριγμα, φύλαξ και φρουρός των Κυπρίων, Ερμόγενες Πατήρ ημών αναδειχθείς την Θάλασσαν διήλθες ώσπερ ζών, και ταύτης τρικυμίας χαλινών, θαυμασίως λάρνακα σου Επισκοπή τη πόλει κατεστήριξας· δόξα τω ούτως ευδοκήσαντι Θεώ, δόξα τω σε οδηγήσαντι. Δόξα τω ενεργούντι δια σου πάσιν ιάματα.

Απολυτίκιο Αγίου Ερμογένη

Ο Άγιος Ερμογένης γεννήθηκε σε μια παράλια κωμόπολη του νόμου Αττάλειας της Μικράς Ασίας, τη Φοινικούντα. Πότε ακριβώς, δεν γνωρίζουμε. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι, πως οι γονείς του ήταν χριστιανοί και μάλιστα ευσεβείς και φιλόθεοι. Νέος ακόμη στην πιο κρίσιμη καμπή της ζωής του έχασε και τους δύο γονείς του. Η αγάπη του για τον Θεό τον ώθησε προς τον μοναχισμό. Διαμοίρασε την περιουσία που του άφησαν οι στοργικοί και πλούσιοι γονείς του στους πτωχούς και έφυγε. Η ζωή των ιερών αγωνιστών και μοναστών της Αιγύπτου για τους οποίους είχε ακούσει τόσα πολλά, τον οδήγησε στη χώρα του Νείλου. Πόσο καιρό έμεινε κοντά τους δεν ξέρουμε. Εκείνο που αναφέρει ο Συναξαριστής, είναι πως από την Αίγυπτο, επισκέφθηκε αργότερα την Αθήνα και μετά την Κωνσταντινούπολη. Εκεί ώριμος πια κι υπόδειγμα ζηλωτού και χρηστού και ενάρετου ανδρός, κλήθηκε από τον εκεί αρχιεπίσκοπο να αναλάβει το Ιερατικό αξίωμα. Σε μικρό σχετικό διάστημα χειροτονείται επίσκοπος και στέλλεται να ποιμάνει την Εκκλησία της Σάμου. Στο πρόσωπο του οι χριστιανοί της Σάμου βρήκαν ό,τι ζητούσαν. Τον φιλόστοργο πατέρα, τον φλογερό δάσκαλο, τον πράο και ησύχιο σύμβουλο, τον πιστό οικονόμο των μυστηρίων του Θεού. Νύκτα και μέρα μοχθούσε ο ιερός πατήρ στο έργο της χριστιανικής διδασκαλίας και της φιλανθρωπίας. Με λόγια ζωντανά δίδασκε τον λαό του και πρόβαλλε παν τού το φως του Χριστού. Πολλοί προσερχόντουσαν στη νέα πίστη. Κι όλους τους κατεύθυνε με υπομονή και πραότητα κι ανεξικακία. Πολλά θαύματα αναφέρεται, πως έκαμε, με τη χάρη του Θεού, για να εξυπηρετήσει και παρηγορήσει τον πονεμένο λαό του. Πολλά συγγράμματα ακόμη έγραψε, συγγράμματα αξιομνημόνευτα, για να διαφωτίσει και στηρίξει, μα και να υπερασπίσει τη χριστιανική αλήθεια από την αίρεση του Αρείου και των άλλων αιρετικών, αλλά και από την ειδωλολατρία, η οποία είχε ακόμη πολλούς οπαδούς. Σε αξιοζήλευτο βαθμό ο άγιος επίσκοπος οργάνωσε και την φιλανθρωπία. 'Οπως ήταν φυσικό, η δράση του δεν μπορούσε να μη γίνει γνωστή. Φανατικοί ειδωλολάτρες έσπευσαν να καταγγείλουν τον ζηλωτή επίσκοπο στον ηγεμόνα της Σάμου Σαντορνίνο ο οποίος τον υποβάλλει σε πολλά Βασανιστήρια. Τον τρυπούν με πυρωμένες σούβλες. Τον ρίχνουν κάτω από ένα γκρεμό και στο τέλος τον αποκεφαλίζουν. Τη νύχτα θαρραλέοι χριστιανοί πήγαν στον τόπο του μαρτυρίου, πήραν το άγιο λείψανο κι αφού το έπλυναν με τα μύρα της αγάπης τους, το έντυσαν και το έβαλαν μέσα σε μια κάσα μαζί με την αγία κάρα. Έπειτα αφού το ασφάλισαν, το εμπιστεύτηκαν στη θάλασσα. Το έρριψαν σ' αύτη, για να μη το αφανίσουν οι εχθροί. Κι η θάλασσα μετά από καιρό το έφερε με τα κύματα της και το εναποθέτησε στην ακρογιαλιά του Κουρίου της Κύπρου. Οι χριστιανοί το ενταφίασαν και στη θέση του τάφου έκτισαν ναό προς τιμήν του. Ο ναός που σώζεται σήμερα, δίκλιτος καμαροσκέπαστος, κτίστηκε τον 10ο ή τον 13ο αιώνα και υπήρξε μοναστηριακός. Στο βόρειο κλίτος βρίσκεται ο τάφος του αγίου Ερμογένη, και η κάρα του βρίσκεται στον καθεδρικό ναό της Αγίας Νάπας στη Λεμεσό.

Η μνήμη του Αγίου Ερμογένη εορτάζεται στις 5 Οκτωβρίου.

Saint Hermogenes born in a coastal town of the district of Antalya in Asia Minor, which was called Finikounda. When exactly he was born we do not know. What we know is that his parents were Christians, and on top of that, pious and lovers of God. While he was still young, during the most critical juncture of his life, he lost both of his parents. His love for God led him to the monastic life. He distributed the property left by his wealthy and loving parents to the poor and left. The life of the holy strivers and ascetics who lived in Egypt for whom he had heard so much about, led him to the country of the Nile. How long he stayed with them, we do not know. What the Synaxarium says, is that from Egypt, he later visited Athens and then Constantinople. There, the now mature and model of a zealot and sound and virtuous man, was summoned by the archbishop of the area to take over the priesthood. In a relatively short time he was ordained bishop and was sent to shepherd the Church of Samos. In his person, the Christians of Samos found what they were looking for. A caring father, a passionate teacher, and a gentle peaceful adviser, the faithful steward of the mysteries of God. Night and day the holy father toiled in the work of Christian education and charity. With living words he taught his people and prejected everything which showed the light of Christ. Many were those who came to the new faith. And they were all directed with patience and gentleness and forbearance. It is mentioned that he performed many miracles with the grace of God to serve and comfort the pained people. He also wrote many books in order to enlighten and support, but also to defend the Christian truth from the Arian heresy and other heretics, but also from idolatry, which still had many fans. The holy bishop organized charity in an enviable degree. As it was natural, his actions could not go unnoticed. Fanatical pagans were quick to run and denounce the zealot bishop to the ruler of Samos Santorninon who arrested and submited him to many tortures. They pierce him with burning spits. They throw him down a cliff and at the end he is beheaded. At night courageous Christians went to the place of martyrdom, took his holy relic, and after they washed it with the ointment of their love, they dressed and put it in a coffin together with the holy skull. Then after they sealed the coffin, they casted it into the sea. They casted itinto the sea in order not to be destroyed by the enemies. And the sea after much time brought it with its waves and placed it at the beach of Kurium in Cyprus. The Christians buried it and at the location of the grave a church was built in his honour. The church which survives today, which is two-aisled barrel-vaulted, was built in the 10th or 13th century and used to be a monastery. In the north aisle is the tomb of Saint Hermogenes, while his skull is kept in the cathedral of Agia Napa in Limassol.

The memory of Saint Hermogenes is celebrated on October 5

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου