ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Ο Άγιος Φιλάγριος Επίσκοπος Κουρίου - Saint Philagrius Bishop of Kurium


Ο Άγιος Φιλάγριος έζησε κατά τον 1 ον αιώνα μ.Χ. και υπήρξε μαθητής του Αποστόλου Πέτρου. Χειροτονήθηκε Επίσκοπος και αρχιεράτευσε στην Κύπρο. Εκεί, αφού δίδαξε στο όνομα του Χριστού, οδήγησε πολλούς εθνικούς στην πίστη του Χριστού και υπέμεινε πολλές διώξεις υπέρ της αληθούς πίστεως. Στον κώδικα της Πετρουπόλεως αναγράφεται: «Φιλαγρίου επισκόπου Κύπρου του εις Κούριν». Ίσως να ήταν Επίσκοπος Κουρέων της Κύπρου. Ως Επίσκοπο Κουρίου τιμά τον Άγιο και η Μητρόπολη Λεμεσού. Κατά τον Αρχιμανδρίτη Κυπριανό ο Άγιος Φιλάγριος υπήρξε Επίσκοπος Σόλων. Όμως, ο Επίσκοπος Σόλων κατά τον 1 ον αιώνα ήταν ο Αυξίβιος. Ο Λεόντιος Μαχαιράς στο Χρονικόν του (15ος αιώνας μ.Χ.) τον θεωρεί Επίσκοπο Πάφου, αλλά Επίσκοπος Πάφου την τότε εποχή ήταν ο Επαφράς. Ο Άγιος Φίλαγριος, αφού υπέμεινε πολλούς πειρασμούς από τους δαίμονες και από τους πονηρούς και άπιστους ανθρώπους που δεν σέβονταν τον Κύριο, ευχαριστώντας τον Θεό μέχρι την τελευταία του αναπνοή, κοιμήθηκε οσίως με ειρήνη στην Σολέα της Κύπρου.

Η μνήμη του Αγίου Φιλαγρίου εορτάζεται στις 9 Φεβρουαρίου

Saint Philagrius lived during the first century AD and was a disciple of Peter the Apostle. He was ordained Bishop and served as a Hierarch in Cyprus. There, while he first taught in the name of Christ, he led many gentiles to the faith of Christ and endured many persecutions for the true faith. In the Code of Saint Petersburg the following is stated about him: "Philagrius bishop of Kurium in Cyprus". Perhaps he was Bishop of Kurium in Cyprus. He is also honoured as Bishop of Kurium by the Holy Bishopric of Limassol. According to Archimandrite Kyprianos, Saint Philagrius was Bishop of Soli. However, the Bishop of Soli during the first century was Auxibius. Leontios Machairas in his Chronicle (15th century AD) regards him as Bishop of Paphos, but during that period, the Bishop of Paphos was Epaphras. Saint Philagrius after enduring many temptations from demons and the wicked and unfaithful people who did not respect the Lord, reposed in peace in Solea of Cyprus, thanking God until his last breath.

The memory of Saint Philagrius is celebrated on February 9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου