ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Άγιος Φίλωνας: Ο Πρώτος Επίσκοπος Καρπασίας - Saint Philon: First Bishop of Karpasia

Τον βυθόν της σοφίας ερευνησάμενος και του κόσμου την δόξαν απαρνησάμενος, τω Χριστώ δε προσδραμών, Πάτερ, ηκολούθησας, θαυματουργών, διδάσκων ως κήρυξ της χάριτος, και τοις νοσούσι πάσι την ρώσιν δωρούμενος. Διό πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, Φίλων θεόσοφε, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.


Απολυτίκιο Αγίου Φίλωνα

Ο Άγιος Φίλων είναι ο πρώτος επίσκοπος Καρπασίας και είναι ο άγιος που έφερε το λαό της Καρπασίας στο χριστιανισμό τον 4ο αιώνα. Οι πληροφορίες για τη ζωή και τη δράση του Αγίου Φίλωνα είναι περιορισμένες. Από ιστορικές πηγές συνάγεται ότι γεννήθηκε λίγο πριν από το 350 μ.Χ. ενώ διαπιστώνεται ότι χειροτονήθηκε επίσκοπος Καρπασίας πριν από το 382 μ.Χ. Από τον βίο του Αγίου Επιφανίου μαθένουμε ότι καταγόταν από τη Ρώμη και όταν ήλθε στη Κύπρο χειροτονήθηκε επίσκοπος Καρπασίας από τον Άγιο Επιφάνιο. Κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο η Καρπασία ανήκε εκκλησιαστικά στη μητρόπολη Σαλαμίνας. Από τα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ. όμως οργανώθηκε σε επισκοπική περιφέρεια με έδρα την Καρπασία και πρώτο Επίσκοπο τον Άγιο Φίλωνα. Ο Άγιος Φίλωνας απέθανε και ετάφη στην Καρπασία. Πιθανόν να ετάφη στον ναό, τον οποίο η παράδοση αποδίδει στον ίδιο. Ο σωζόμενος ναός του Αγίου Φίλωνα βρίσκεται περίπου 3 χιλιόμετρα από το Ριζοκάρπασο και κτίστηκε πάνω στα ερείπια παλαιότερου ναού που καταστράφηκε από Άραβες πειρατές.

Η μνήμη του Αγίου Φίλωνα εορτάζεται στις 24 Ιανουαρίου


Saint Philon (Philonas) is the first bishop of the Karpas (Karpasia) and the saint who converted the people of the Karpas to Christianity in the 4th century. Information on the life and work of Saint Philon is limited. From historical sources it is indicated that he was born shortly before 350 AD and that he was ordained bishop of the Karpas before 382 AD. From the synaxarium of Saint Epiphanius we learn that he was from Rome and when he came to Cyprus, he was ordained bishop of the Karpas by Saint Epiphanius. In the early Byzantine period, the Karpas belonged ecclesiasticaly to the Bishopric of Salamis. However, by the end of the century 4th century it was organized into an episcopal district which had its seat in the ancient city of Karpasia and having as its first bishop Saint Philon. Saint Philon died and was buried in the Karpas. He was probably buried in the church, which tradition attributes to him. The surviving church of Saint Philon is located about 3 km from Rizokarpaso and was built on the ruins of an older church destroyed by Arab pirates.

The memory of Saint Philon is celebrated on January 24

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου