ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Οι Άγιοι Ζήνωνες της Κύπρου - The Saint Zenons of Cyprus

Ο Άγιος Ζήνων. Τοιχογραφία του ναού της Παναγίας του Άρακος. Λαγουδερά. 1192 - Saint Zenon. Mural of the church of Panagia of Arakas. Lagoudera. 1192

Θεώ σύνεστιν ώσπερ ήλπιζε Ζήνων.
Tο της Γραφής γαρ, ελπίς ου καταισχύνει

Στην Κύπρο υπάρχουν δυο Αγίοι με τ' όνομα Ζήνων ή Ζήνωνας. Ο πρώτος είναι ο Άγιος Ζήνων επίσκοπος Κουρίου ο οποίος μαζί με τον επίσκοπο Κωνσταντίας Ρηγίνο, και επίσκοπο Σόλων Ευάγριο, υποστήριξαν το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου στην Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο η οποία διενεργήθηκε το 431 στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Επίσης υπέγραψε τα Πρακτικά της Γ' εν Εφέσω Οικουμενικής Συνόδου.
Ο δεύτερος Κύπριος Άγιος Ζήνων ήταν επίσκοπος Κυρηνείας. Από τον Μαχαιρά αναφέρεται: «Ζήνωνος του Αγιωτάτου επισκόπου Κιρυναίων». Στο Συναξάρι της Κωνσταντινουπόλεως γίνεται μνεία χωρίς υπόμνημα την 12ην Ιουνίου «των Οσίων Ζήνωνος και Τριφυλλίου επισκόπου». Ο Τριφύλλιος είναι ο γνωστός επίσκοπος Λευκωσίας του 4ου αιώνος, δεν είναι, όμως, βέβαιον κατά πόσον ο μετ΄ αυτού συνεορταζόμενος 'Οσιος Ζήνων δύναται να ταυτισθεί με τον Ζήνωνα Κυρηνείας.

Η μνήμη και των δυο αυτών Κυπρίων Αγίων με τ΄όνομα Ζήνωνας εορτάζεται στις 12 Ιουνίου

In Cyprus there are two saints who go by the name of Zenon. The first is Saint Zenon bishop of Kurium who along with the Bishop of Constantia Riginos and the bishop of Soli Evagrius, supported the autocephalous of the Church of Cyprus at the III Ecumenical Council which was conducted in 431 in Ephesus, Asia Minor. He also signed the records of the Third Ecumenical Council in Ephesus.
The second Cypriot Saint Zenon was a bishop of Kyrenia. Machairas, the Cypriot chronicler of the 15th century, writes: "His Holiness Zenon Bishop of Kyrenia". In the synaxarium of Constantinople for the date of the 12th of June there is the following mention without footnotes "the Blessed Saints Zenon and Bishop Triphyllius". Triphyllius is the well known bishop of Nicosia, of the 4th century, however it is not known whether this Zenon whose memory is celebrated on the same day as that of Triphyllius may be identified with Zenon of Kyrenia.

The memory of both these Cypriot Saints with the name of Zenon is celebrated on June 12

Άγιος Ζήνων. Τοιχογραφία του Καθολικού της μονής της Παναγίας της Αμασγού. Μονάγρι. Περί το 1200. - Saint Zenon. Mural of the church of the monastery of Panagia Amasgou. Monagri. Around 1200.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου