ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2010

Η Βηθλεέμ και ο Ναός της Γεννήσεως το 1898 - Bethlehem and the Church of the Nativity in 1898 - Bethléem et l'Eglise de la Nativité en 1898

Παλαιστίνη: Γενική άποψη της Βηθλεέμ και του Ναού της Γεννήσεως
Palestine: General view of Bethlehem and the Church of the Nativity
Palestine: Vue générale de Bethléem et de l'Eglise de la Nativité

Παλαιστίνη: Πανόραμα της Βηθλεέμ, η πόλη
Palestine: Panorama of Bethlehem, the city
Palestine: Panorama de Bethléem, la ville

Παλαιστίνη: Πανόραμα της Βηθλεέμ
Palestine: Bethlehem Panorama
Palestine: Bethléem Panorama

Πανόραμα της Βηθλεέμ
Panorama of Bethlehem
Panorama de Bethléem

Σπήλαιο της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ
Grotto of the Nativity in Bethlehem
Grotte de la nativité à Bethléem

Βηθλεέμ: Σπήλαιο της Γεννήσεως, η φάτνη
Bethlehem: Cave of the Nativity, the manger
Bethléem: Grotte de la Nativité, la crèche

Βηθλεέμ: Μέσα στο Σπήλαιο της Γεννήσεως
Bethlehem: Inside the Grotto of the Nativity
Bethléem: Intérieur de la Grotte de la nativité

Βηθλεέμ: Ναός της Γεννήσεως, εσωτερικό
Bethlehem: Church of the Nativity, interior
Bethléem: Eglise de la Nativité, l'intérieur

Βηθλεέμ: Ναός της Γεννήσεως
Bethlehem: Church of the Nativity
Bethléem: Eglise de Nativité

Βηθλεέμ. Σπήλαιο των Ποιμένων
Bethlehem. Grotto of the Shepherds
Bethléem. Grotte des Pasteurs
Οι φωτογραφίες της Βηθλεέμ είναι του 1898 και φυλάσσονται στο αρχείο του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού.
The photographs of Bethlehem were taken in 1898 and are kept in the archives of the American University of Beirut.
Les photographies de Bethléem ont été prises en 1898 et sont conservés dans les archives de l'Université américaine de Beyrouth.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου