ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 3 Δεκεμβρίου 2010

Ο Κύπριος Όσιος Θεόδουλος ο δια Χριστόν Σαλός - The Cypriot Saint Theodoulos the Fool for Christ


Kύπρου το κλήμα Θεόδουλος κυπρίσαν,
Kαι σταφυλήν ποιήσαν ήλθεν εις τρύγην.

Ο Όσιος Θεόδουλος ο δια Χριστόν Σαλός έζησε κι έδρασε σε άγνωστην εποχή εδώ στο νησί της Κύπρου. Ήταν ασκητής που διήγεν αυστηρότατην ασκητική ζωή με νηστείες, προσευχές, χαμαικοίτες, αγρυπνίες και άλλους αγώνες για να κατορθώση τη σωτηρία του. Αναφέρεται ότι τόσο σκληρήν άσκησην έκαμνε που εκοιμόταν πάνω σε λίθους για να ταλαιπωρεί το κορμί του. Έκενα της πναυματικής του ζωής, αξιώθη από τον Θεό να έχει το προφητικό το χάρισμα.
Μετά τη λήψη του θείου χαρίσματος κατήλθεν στον κόσμο προσποιούμενος τον σαλό (τρελό) προκειμένου να κρίνει αυστηρότατα και να καυστηριάζει του αμαρτωλούς, τους οποίους καλούσε προς μετάνοια.

Και τέλος, αφού ο Άγιος διέπρεψε ''εν οσιότητι βίου" απήλθεν προς τον αγωνοθέτη Χριστό για να απολαύσει τον μισθό των καρπών του. Το δε τίμιό του λείψανο μετά τον θάνατό του ήταν θαυματουργόν και ''πολλάς ιάσεις παρείχε τοις πιστοίς".


Η μνήμη του Οσίου Θεοδούλου του δια Χριστόν Σαλού εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου


The vine of Cyprus Theodoulos shook,
And when it made grapes he came to harvest it.

Saint Theodoulos the Fool for Christ lived and acted in an unknown time here on the island of Cyprus. He was a hermit who lived a very strict ascetic life by fasting, prayers, sleeping on the ground, vigils and other ordeals in order to succeed his salvation. It is reported that he led such a hard ascetic life that he slept on stones in order to discomfort his body. Due to his spiritual way of life, he required by God the gift to make prophecies.
After receiving the holy gift from God he came back to the world pretending to a fool (crazy) in order to judge with severity and causticity the sinners, whom he often called for repentance.
And finally, after the Saint excelled in holy life he went away to the umpire Christ to enjoy the fruits of his labours. And after his death, his holy relic was miraculous and made many healings to the faithful.

The memory of Saint Theodoulos the Fool for Christ is celebrated on December 3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου