ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Η Μονή της Παναγίας της Ασίνου - The Monastery of the Virgin Mary of Asinou

Το μοναστήρι της Παναγίας Φορβιώτισσας (γιατί πιθανόν εκεί να εκτρέφονταν άλογα) ή Παναγία Ασίνου βρίσκεται κοντά στο χωριό Νικητάρι της επαρχίας Λευκωσίας και ιδρύθηκε το 1099 από τον μαγίστρο Νικηφόρο Ισχύριο, που εν τέλει έγινε μοναχός με το όνομα Νικόλαος. Σήμερα σώζεται μόνο η εκκλησία, που είναι μονόκλιτη καμαροσκέπαστη με δεύτερη ξύλινη στέγη που καλύπτεται από αγκιστρωτά κεραμίδια.

Το Μοναστήρι συνέχισε να λειτουργεί και στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, αλλά ήταν φτωχό και με λίγους μοναχούς. Στη συνέχεια εγκαταλείφθηκε και έτσι τα κτίσματά του κατέπεσαν και χάθηκαν.

Οι τοιχογραφίες της Παναγίας της Ασίνου ανάγονται σε διάφορες εποχές, αλλά σημαντικότερες είναι οι πρώτες, οι οποίες, σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, έγιναν το 1055-1106. Απηχούν τη ζωγραφική της Κωνσταντινούπολης απ΄όπου μάλλον καταγόταν και ο ζωγράφος τους. Στα τέλη του 13ου αιώνα ή τις αρχές του 14ου αιώνα κάποιες επισκευές που έγιναν στην εκκλησία κατέστρεψαν μέρος του αρχικού διάκοσμου, έτσι αυτός αντικαταστάθηκε από νέες τοιχογραφίες.

Πολλές από τις τοιχογραφίες συνοδεύονται από πορτρέτα δωριτών, ενώ ενυπάρχει έντονη και η δυτική εικονογραφική επίδραση.

Η εκκλησία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 10 εκκλησιών του Τροόδους που έχουν κηρυχθεί ως Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ.

The monastery of the Virgin Mary of Phorviotissa (maybe it's named so because horses might have been bred there) or better known as the Monastery of the Virgin Mary of Asinou near the village of Nikitari in the province of Nicosia was founded in 1099 by Magister Nikiphoros Ischyrios, who eventually became a monk named Nicholaos. Today, only the church survives, which is a single aisled arched building with a second wooden roof covered by steep tiles.
The Monastery continued to function during the Ottoman Period, but was poor with a few monks. Later it was abandoned and so the buildings fell and disappeared.

The murals of the Virgin Mary of Asinou were painted at different historical periods, but the most important murals are those painted first, which, according to the inscription, were made between 1055-1106. The reflect the painting style of Constantinople and the artist probably came from there. In the late 13th century or early 14th century, some repairs were done to the church which destroyed part of the original decoration, so they were replaced by a new murals.

Many of the paintings are accompanied by portraits of donours, and the Western style of painting is inherent and intense.

The church is listed among the 10 churches of the Troodos area that have been declared as World Heritage Sites by UNESCO.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου