ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 6 Φεβρουαρίου 2011

Ο Άγιος Γεώργιος των Χορτακίων στο χωριό Σωτήρα Αμμοχώστου - Saint George Chortakion at the village of Sotira in the district of Famagusta


Ο ναός του Αγίου Γεωργίου των Χορτακιών βρίσκεται στα δυτικά του χωριού Σωτήρα Αμμοχώστου και είναι κτισμένος πολύ κοντά στους ναούς της Παναγίας της Χορδακιώτισσας και του Αγίου Θεοδώρου. Ανήκει στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς με τρούλο και κτίστηκε στις αρχές του 12ου αιώνα χωρίς νάρθηκα. Λίγο αργότερα, στον 12ο αιώνα, κτίστηκε ο νάρθηκας, και αυτός στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς ναού με τρούλο. Ο Άγιος Γεώργιος, πιλοτικό μνημείο και ένα από τα κορυφαία της μεσοβυζαντινής αρχιτεκτονικής στο νησί, αποτελεί μέρος μιας σημαντικής μοναστικής εγκατάστασης ή οικισμού των μεσοβυζαντινών χρόνων.


The church of Agios Georgios (Saint George) Chortakion is located west of the village of Sotira in the district of Famagusta and is built very close to the churches of Panagia Chordakiotissa and Saint Theodoros. It belongs to the cross-shaped type of church with a dome and was built in early 12th century without a narthex. Later in the 12th century, the narthex was built, and that was also of the cross-shaped type of church with dome. Saint George, a pilot monument and one of the best examples of Mid-Byzantine architecture on the island is part of an important monastic establishment or settlement of the Middle Byzantine era.

Πηγή εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου