ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011

Ο Άγιος Θεόδωρος των Χορτακίων στο χωριό Σωτήρα Αμμοχώστου - Saint Theodoros Chortakion at the village of Sotira in the district of Famagusta

Η ερειπωμένη εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου του Στρατηλάτου βρίσκεται στην τοποθεσία Χορτάκια, δύο περίπου χιλιόμετρα δυτικά του χωριού Σωτήρα Αμμοχώστου. Η εκκλησία του Αγίου Θεοδώρου βρίσκεται 200 περίπου μέτρα βορειοδυτικά της εκκλησίας της Παναγίας της Χορδακιώτισσας και αποτελεί μέρος της συστάδας μνημείων που προβάλλουν μέσα από την πεδιάδα της Μεσαορίας. Αναφέρεται ως παρεκκλήσιο της Χορδακιώτισσας, είναι όμως κατά πάσα πιθανότητα αρχαιότερό της και αποτελεί μέρος ενός μοναστικού συγκροτήματος με κέντρο τον γειτονικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Ο ναός θα μπορούσε με επιφύλαξη να χρονολογηθεί στα μέσα του 11ου αιώνα. Ο κυρίως ναός έχει ερειπωθεί και οι τοίχοι του σώζονται σε χαμηλό ύψος σε σχέση με τη φωτογραφία του καθηγητή Γεωργίου Σωτηρίου, που δημοσιεύτηκε το 1935, και στην οποία φαίνεται η πρόθεση και τμήμα του ημικύλινδρου της αψίδας που εσώζετο τότε σε ικανοποιητικό ύψος. Ο νάρθηκας της εκκλησίας σώζεται σχεδόν ακέραιος. Είναι μεταγενέστερος της εκκλησίας, όπως συμβαίνει συχνά σε ναούς της μέσης Βυζαντινής περιόδου στην Κύπρο.

The ruined church of Saint Theodoros the Commander is located at Chortakia, two kilometers west of the village of Sotira in the district of Famagusta. The church of Saint Theodoros is located 200 meters northwest of the church of Panagia Chordakiotissa and is part of the cluster of monuments that appear through the plain of Mesaoria. It is referred to as a chapel of Chordakiotissa, but it is probably older than the said church and is part of a monastic complex with the nearby church of Saint George being its center. The church can be dated with reservation to the mid 11th century. The main church building has been ruined and its walls are preserved at a lower level compared with the photo of Professor George Sotiriou, published in 1935, and in which the design of the church can be seen as well as the semi-cylindrical portion of the arch which survived until that time to a sufficient height. The narthex of the church survives almost intact. It is posterior of the church, as it often happens at churches of the Middle Byzantine period in Cyprus.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου