ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Ύμνος εις την Παναγίαν του ΚύκκουΕις την Παναγίαν του Κύκκου


ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ


Ήχος δ' . Ταχύ προκατάλαβε.


Του Κύκκου την Άνασσαν, και
των Κυπρίων ομού, Υπέρμαχον
 Δέσποιναν, και Θεοτόκον Αγνήν,
Προφρόνως Υμνήσωμεν. Σκέπει γαρ
και κινδύνων, τον εξ αυτής δυσωπούσα αεί,
υπερ των ψυχών ημών.


Κοντάκιον.


Ήχος γ'.  Η παρθένος σήμερον.


Ως του Κύκκου καύχημα, και
Κύπρου πάσης το κλέος,
Θεοτόκε, Δέσποινα, τους εν ανάγκαις
και λύπαις, φρούρησων, από κινδύνων
εχθρών απίστων, σκέπασον,
υπό την σκέπη σου πάντας,
δυσωπούσα τον Κτίστην, και
Ζωοδότην, Υιόν, και Κύριον.

Υπό Δρ. Σολ. Ι. ΧατζηΣολωμού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου