ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 19 Απριλίου 2011

Φεϊρούζ: Ύμνοι Μεγάλης Εβδομάδος - Fairuz: Good Friday Hymns - تراتيل الجمعة العظيمة بصوت فيروز

Η Φεϊρούζ έχει τραγουδήσει πάνω από 1500 τραγούδια και έχει πωλήσει περίπου 80 εκατομμύρια μονάδες δίσκων σε όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που παραμένει το μέγιστο επίτευγμά της από την άποψη της φωνητικής της απόδοσης και του ταλέντου της είναι το CD των Μαρωνίτικων και Ορθόδοξων Ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδος που ηχογράφησε το 1965 στο Λίβανο και έπειτα πάλι το 1985 στον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων στη Γαλλία, και οι δύο ζωντανές ηχογραφήσεις σ' εκκλησίες. Η φωνή της απλά ξεπερνά την ανθρώπινη πείρα ακρόασης και φύσης, για να φθάσει σε ένα αιθέριο επίπεδο που σας παίρνει πέρα από μόνο μια εμπειρία ακρόασης. Οποιοσδήποτε σε όλο τον κόσμο που έχει την πιθανότητα να ακούσει τους Ιερούς Ύμνους της, ανεξάρτητα σε πια θρησκεία ανήκει, έχει την πιθανότητα να γευθεί τα επουράνια στη γη, ή τουλάχιστον να ξέρει πώς η φωνή ενός αγγέλου ακούγεται.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fairuz has sung about 1500 songs and sold about 80 million units of records around the world, but what remains her greatest achievement in terms of vocal performance and talent is the CD of the Maronite and Orthodox Great Friday Prayers that she recorded in 1965 in Lebanon and then again in 1985 in the Notre Dame de Paris Cathedral in France, both live performances in churches. Her voice simply transcends the human hearing range and nature to reach an ethereal state that takes you beyond a mere hearing experience. Any one around the world who has the chance to hear her holy prayers, no matter what religion or sect, has the chance to experience heaven on earth, or at least to know how an angel’s voice sounds.


Melodies - Μελωδίες - الانغام

1. Anal Oum Ek-Hazina - Είμαι λυπημένος Παναγία μου -انا الأم الحزينة
2. Torok Ourashaleem - Δίπλα από την Ιερουσαλήμ - طريق اورشليم
3. Ya chabi Ou Sahbi - Ο λαός μου - ياشعبي وصحبي
4. Kamat Mariyam - Η Παναγία ήταν - قامت مريم
5. Wa Habibi - Αγαπημένε μου - واحبيبي
6. El Youm Ollika - Σήμερον κρεμμάται επί ξύλου- اليوم علق على خشبة
7. Ya Yassouh El Hayat Nouazimak - Η Ζωή εν Τάφο - اليوم علق على خشبة
8. Kamel El Ajyale - Αι Γενεαί πάσαι - كامل الأجيال
10. Estaneret - Ευαγγέλιον Αναστάσεως - استنيري
11. El Massih Kaam- Χριστός Ανέστη - المسيح قامΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου