ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Η Κωνσταντινούπολη κατά τα τέλη της οθωμανικής περιόδου - Constantinople during the late Ottoman period

Κωνσταντινούπολη: Η παλιά γέφυρα του Γαλατά στον Κεράτιο κόλπο και σε απόσταση η Αγία Σοφία και το Τζαμί του Σουλτάν Αχμέτ.

Constantinople: Old bridge of Galata on Golden Horn and at the distance Saint Sophia and the Mosque of Sultan Ahmed.

Κωνσταντινούπολη: Πανόραμα με την γέφυρα και τα πλοία

Constantinople: Panorama with bridge and ships


Κωνσταντινούπολη: Η Αγία Σοφία


Constantinople: Saint Sophia


Κωνσταντινούπολη: Το εσωτερικό της Αγίας Σοφίας


Constantinople: Interior of Saint Sophia


Κωνσταντινούπολη: Ο Πύργος του Γαλατά


Constantinople: The Tower of Galata


Βόσπορος, Κωνσταντινούπολη: Μέρος από τα βυζαντινά τείχη. Το Φρούριο της Ρούμελης


Bosphorus, Constantinople: Part of the Byzantine Walls. Castle of Roumili Hissar


Βόσπορος, Κωνσταντινούπολη: Το Φρούριο της Ρούμελης


Bosphorus, Constantinople: Castle of Roumili Hissar


Κωνσταντινούπολη: Ο οβελίσκος του Θεοδοσίου Α΄ στο Ιπποδρόμιο


Constantinople: The obelisk of Theodosius I in the Hippodrome


Πάνω: Κωνσταντινούπολη: Βυζαντινός Ιππόδρομος - Κάτω: Κωνσταντινούπολη από το Πέρα

Above: Constantinople: Byzantine hippodrome - Below: Constantinople from PeraΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου