ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Η Αγία Ερμιόνη η ιατρός - Saint Hermione the physician

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μία από τις τέσσερις κόρες του Αγίου Φιλίππου, του διακόνου. Στο βιβλίο των «Πράξεων των Αποστόλων» ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει πως και οι τέσσερις αδελφές είχαν το χάρισμα να προφητεύουν. Επιπλέον, η Ερμιόνη γνώριζε την επιστήμη της ιατρικής και θεράπευε τους ανθρώπους χωρίς να παίρνει χρήματα. Η Ερμιόνη και η αδελφή της, Ευτυχίς, μετέβησαν στην Μικρά Ασία, για να συναντήσουν τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Δεν τον πρόλαβαν όμως στη ζωή. Στην Έφεσο βρήκαν το μαθητή του Πετρώνιο, έγιναν μαθήτριές του και μαζί του εργάζονταν για τη διάδοση του Ευαγγελίου.
Εκείνο τον καιρό, ο βασιλιάς Τραϊανός περνούσε από την Έφεσο για την εκστρατεία του κατά των Πάρθων. Άκουσε να λένε για τις θεραπείες και τις προφητείες της Ερμιόνης και ζήτησε να την δει. Μίλησε μαζί της προσπαθώντας να την πείσει ν' αρνηθεί την πίστη της. Όταν την είδε ανυποχώρητη, διέταξε να την ραπίσουν στο πρόσωπο. Αυτή έβλεπε στο κριτήριο, ανάμεσα στους ανθρώπους, τον Ιησού Χριστό να της δίνει θάρρος. Στο τέλος, προφήτευσε στο βασιλιά ότι θα επιστρέψει νικητής από την εκστρατεία και ότι ο διάδοχός του θα είναι ο γαμπρός του Ανδριανός. Αυτός χάρηκε και την άφησε ελεύθερη. Μετά η Ερμιόνη ίδρυσε ένα φιλόπτωχο πανδοχείο. Έβρισκαν σ΄αυτό στέγη, περιποίηση, θεραπεία και στήριξη φτωχοί, ασθενείς και οδοιπόροι.
Όταν ανέλαβε τη βασιλεία ο Ανδριανός, σύμφωνα με την προφητεία της Αγίας, είχε την περιέργεια να τη γνωρίσει. Την κάλεσε, λοιπόν και τη ρωτούσε ποια είναι, από που έρχεται και πόσων χρονών είναι. Αυτή του απάντησε: «Τί σημασία έχουν όλ' αυτά; Αυτό που τώρα μετρά είναι που είμαι Χριστιανή». Ο βασιλιάς οργίστηκε μ΄αυτή την απάντηση και διέταξε να τη ρίξουν σ' ένα λέβητα γεμάτο κοχλάζουσα πίσσα. Μόλις η Αγία εισήλθε στο λέβητα η φωτιά, σβήστηκε κι αυτή φαινόταν σαν να βρίσκεται σε δροσιά. Ο Ανδριανός νόμισε ότι πράγματι ψυχράθηκε η πίσσα, πλησίασε, άγγιξε το λέβητα, μα κάηκε το χέρι του. Οργισμένος διέταξε κι άλλες τιμωρίες εναντίον της Αγίας Ερμιόνης. Αυτή υπέμεινε με σιωπή και εσωτερική προσευχή όλα τα βασανιστήρια. Με τη δύναμη του Θεού έμενε αβλαβής. Στο τέλος την παρέδωσαν σε δυο δήμιους, το Θεότιμο και Θεόδουλο, για να την αποκεφαλίσουν. Ενώ την κρατούσαν και την οδηγούσαν έξω από την πόλη παρέλυσαν τα χέρια τους. Φοβήθηκαν, αισθάνθηκαν ότι τιμωρούσαν μιαν αθώα και αγία γυναίκα και ζήτησαν συγχώρεση. Συνάμα θέλησαν να κατηχηθούν και να βαπτισθούν, πράγμα που έγινε με τη βοήθεια της Αγία. Μετ' απ' αυτό η Αγία Ερμιόνη κοιμήθηκε ειρηνικά και ενταφιάστηκε στην Έφεσο.

Η μνήμη της Αγίας Ερμιόνης εορτάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

Από το βιβλίο «Για την αγάπη του Χριστού», του Χαράλαμπου Επαμεινώνδα.

Saint Hermione was one of the four daughters of Saint Philip the Deacon. In the book of the "Acts of the Apostles", Luke the Evangelist tells us that the four sisters had the gift of prophesy. Moreover, Hermione knew the science of medicine and cured people without taking money. Hermione and her sister, Eftychia, went to Asia Minor, to meet Saint John the Theologian. However, they did not reach there while he was still alive. In Ephesus, they met his disciple Petronius and became his students working with him to spread the Gospel.
At that time, king Trajan was passing from Ephesus while on his campaign against the Parthians. He heard about the cures and the prophecies of Hermione and asked to meet her. He spoke with her and tried to persuade her to deny her faith. When he saw her being adamant, he ordered to have her slaped on the face. At the criterion, among the men, she was seeing Jesus Christ who give her courage. At the end, she prophesied that the king would return victorious from the campaign and that his successor will be his brother- in- law Hadrian . He was delighted and set her free. After that, Hermione established a charitable inn. At this shelter, the poor, the sufferers from ills, as well as travelers, found care, treatment and support.
When Hadrian took the throne, as it was the prophecy of the holy saint, he was curious to know her. Therefore he invited Hermione to his residence, and then asked her from where she came from and how old she was. She replied: "What do all these matter? What counts is that now I am a Christian". The King was enraged by this response and ordered to have Hermione thrown in a boiler full of burning pitch. Once the holy saint entered the boiler, the fire was extinguished and it seemed as if the pitch was cooled down. Hadrian actually thought that the pitch had cooled down and approached, touched the boiler, but burned his hand. He was furious and ordered for more tortures against Saint Hermione. She endured all these tortures in silence and internal prayer. With the power of God she was left unscathed. At the end he ordered two executioners, Theotimos and Theodoulos, to have her decapitated. While they led her out of the city, their hands became paralyzed. They became scared, they felt that they were punishing an innocent and holy woman and asked for her forgiveness. At the same time they wanted to be taught the Christian religion and become baptized, something which was accomplished with the help of the Saint. After that, Saint Hermione reposed peacefully and was buried at Ephesus.

The memory of Saint Hermione is celebrated on September 4.

From the book "For the love of Christ" by Charalambos Epaminondas.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου