ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Κυπριακό έθιμο της πρωτομαγιάς: Το κουλούρι του γαϊδάρου - Cypriot custom of May the 1st: The bun of the donkey

Την πρώτη Μαΐου υπάρχει στην Κύπρο, όπως και σ΄όλο τον ελληνικό χώρο, το έθιμο να φτιάχνουν ένα στεφάνι από κλαδιά ροδιάς, να το διακοσμούν με διάφορα λουλούδια, και να το κρεμούν στην μπροστινή κύρια πόρτα του σπιτιού τους. Μαζί μ' αυτό το πανελλήνιο έθιμο της πρωτομαγιάς, υπήρχε παλιά στην Κύπρο και ένα άλλο άγνωστο σε μας σήμερα έθιμο, και αυτό ήταν το κουλούρι της πρωτομαγιάς. Το κουλούρι της πρωτομαγιάς δεν το έφτιαχναν κατά την ημέρα αυτή, αλλά το Πάσχα. Η κάθε νοικοκυρά στην Κύπρο έφτιαχνε μαζί με τις φλαούνες, τα γαλένα, τους άρτους, και τα άλλα πασχαλινά εδέσματα, δύο επιπλέον κουλούρια. Το ένα ήταν το «σταυροκούλουρο», που φτιαχνόταν στρογγυλό μ' ένα σταυρό στη μέση, και το άλλο ήταν το «κουλούρι του γαϊδάρου», το οποίο είχε σχήμα «καλλιτζιού», δηλαδή, πετάλου. Και τα δύο αυτά κουλούρια τα κρεμούσαν στον τοίχο του σπιτιού τους, γιατί έπρεπε να καταναλωθούν σε συγκεκριμένες ημέρες. Το «σταυροκούλουρο» το φύλαγαν στο τοίχο μέχρι τη μέρα της Αναλήψεως, ενώ το «κουλούρι του γαϊδάρου» μέχρι την πρώτη Μαΐου. Ο Μάιος είναι ο μήνας των γαϊδουριών, αφού αυτή είναι η περίοδος που γεννούν αυτά τα συμπαθητικά και τόσο απαραίτητα για τον αγροτικό κόσμο της Κύπρου, ζώα. Ο λόγος που έφτιαχναν το «κουλούρι του γαϊδάρου» ήταν γιατί ο κόσμος παλιά πίστευε ότι, το κουλούρι αυτό ήταν αγιασμένο αφού φτιάχτηκε το Πάσχα, και ότι, αν το έτρωγαν την πρωτομαγιά που ήταν η αρχή του μήνα των γαϊδουριών, τότε τα γαϊδούρια τους δεν θα τους κλωτσούσαν αλλά και ούτε θα τους δάγκωναν !!!

On the Ist of May there is the custom in Cyprus, as in the rest of the Greek World, to make a wearth out of pomegranate twigs, to decorate it with flowers, and hang it on the front main door of their house. Along with this nationwide tradition of May Ist, in the past, there was also another custom in Cyprus which is unknown to us today, and this was the "bun of May 1st". The bun of May the Ist was not made on that date, but during Easter. Every housewife in Cyprus made, along the "flaounes", the "galena", the Easter breads, and other Easter specialities, two extra buns which in Greek are called "koulouria". One of these was the "stavrokoulouro", made round with a cross in the middle, and the other was the "bun of the donkey", which had the shape of a petal. Both of these Bagel-type buns were hung on the wall of their house because they had to be eaten on spacific days. The "stavrokoulouro" was kept on the wall until Ascension Day and the "bun of the donkey" until May 1st. May is the month of donkeys, since this is the time when these nice, and much needed for the rural people of Cyprus, animals give birth. The reason they made the "bun of the donkey" was because people used to believe that due to the fact that the bun was made during Easter, it was holy, and therefore if they ate it on May Ist, the beginning of the month of donkeys, their own donkeys would not be kicking or biting them!!!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου