ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Ο Όσιος Κασσιανός ο εν τη Γλυφία, παρά της κώμης Αλέκτορα εσκήσας - Saint Kassianos who lived as an ascetic at Glyfia, close to the village of Alectora

Για τον Όσιο αυτόν αναφέρει ο Κύπριος ιστορικός του 15ού αιώνα Λεόντιος Μαχαιράς στο Χρονικόν του: «Κοντά στην Αλέκτορα, σ΄ένα μέρος που λέγεται Γλυφία, υπάρχει το μνήμα του Αγίου Κασσιανού καθώς και το λείψανό του και εορτάζεται στις 16 του Σεμτέμβρη».
Τρία περίπου χιλιόμετρα βορειοανατολικά του χωριού Αλέκτορα, (χωριό το οποίο βρίσκεται στο μέσο των επαρχιών Λεμεσού και Πάφου) και συγκεκριμένα στα όρια των χωριών Αρχιμανδρίτας- Πλατανίσκιας- Αλέκτορας, βρίσκεται μια ήσυχη περιοχή, που λεγόταν Γλυφία. Πάνω σ΄ένα λόφο αυτής της περιοχής βρίσκονται τα ερείπια της εκκλησίας του Οσίου Κασσιανού, καθώς και η σπηλιά που ασκήτεψε, στο βόρειο τοίχο της εκκλησίας. Μέσα στην εκκλησία περικλειόταν και η σπηλιά με μικρή πύλη που οδηγούσε σ΄αυτήν. Μέσα στην σπηλιά που φαίνεται μαυρισμένη από τα πολλά κεριά που άναβαν οι πιστοί προς τιμήν του Αγίου τον παλαιό καιρό, βρίσκεται και ένα κοίλωμα στα αριστερά της σπηλιάς χαμηλά που περιτειχίζεται με γύψο, όπως το έφτιαξαν παλαιοί χριστιανοί και φαίνεται μέχρι σήμερα, το οποίο πιστεύεται ότι ήταν η λειψανοθήκη των οστών του Αγίου.
Ο μικρός αυτός ναός, ήταν αγιογραφημένος, όπως αποδεικνύεται από ίχνη τοιχογραφιών που φαίνονται στα αριστερά της κόγχης του ιερού βήματος. Ο Όσιος Κασσιανός πρέπει να ήταν θαυματουργός, γιατί υπήρχε και το λείψανό του, το σώμα του ολόκληρο, όπως αναφέρει ο Μαχαιράς, αλλά και στον ναό του πιθανόν να υπήρχαν (δυστυχώς δεν διεσώθησαν) παραστάσεις με αγιογραφίες από την ζωή και τα θαύματα του.
Περί τα τετρακόσια μέτρα νοτιοανατολικά από το ασκητήριο του, υπάρχει πηγάδι. Το πηγάδι αυτό ύστερα ανοίχθηκε, όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, ενώ τον καιρό του Αγίου υπήρχε το νερό επιφανειακά και διασώζεται το πετρόκτιστο αυλάκι που οδηγούσε το νερό που προμηθευόταν ο Όσιος, πιο κοντά στο ασκητήριο του παραπλεύρως στα νότια του λοφίσκου. Το νερό αυτό μετά την κοίμηση του Αγίου οπωσδήποτε θα εθεωρείτο αγίασμα από τους πιστούς, που κατέφθαναν για να προσκυνήσουν το λείψανό του.

Η μνήμη του Οσίου Κασσιανού του εν τη Γλυφία, εορταζόταν στις 16 Σεπτεμβρίου. Σήμερα ο Άγιος έχει ξεχαστεί και δεν εορτάζεται.
 
 
This Saint is mentioned by the Cypriot historian of the 15th century, Leontius Machairas, in his Chronicle: "close to the village of Alectora, at a place called Glyfia, there is the tomb of Saint Kassianos (Saint Cassian) as well as his relic and his memory is celebrated on September 16".
Three kilometers northeast of the village of Alectora, (a village located at the boundaries of the the provinces of Limassol and Paphos) and specifically at the boundaries of the villages of Archimandrita-Plataniskia-Alectora, there is an isolated peaceful area called Glyfia. On a hill situated in this region there are the ruins of the church of Saint Kassianos as well as the ascetic's cave in the north wall of the church. The cave was also enclosed inside the church with a small gate leading to it. The cave inside appears blackened by the many candles lit by the faithful in older times in order to honor the Saint. There is also a pit at the left of the cave with a surrounding plaster wall, still standing today the same way as it was made by early Christians. It is believed to was the sarcophagus of the bones of the Saint.
This small church was painted with holy images, as evidenced by traces of wall paintings appearing on the left of the apse of the sanctuary. Saint Kasiannos must have been a miracle maker, because as Machairas mentions, the remains of his body were worshipped, and also because there may have been frescoes depicting his life and miracles which unfortunately have not survived.
Approximately four hundred meters southeast of the hermitage, there is a well. The well was later opened, as the locals claim, while during the times of the Saint the water was on the surface and the stone canal leading the water suppling the Saint, closer to the hermitage of the south side of the hill is preserved to the present day. After the passing away of the Saint, this water was definitely considered to be holy water by the faithful, who arrived to venerate his relics.

The memory of Saint Kassianos of Glyfia, was celebrated on September 16. Today the Saint has been forgotten and his memory is no longer celebrated.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου