ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 5 Ιουνίου 2011

Ο Άγιος Απόστολος Σίλας - Saint Silas the Apostle

Ένας από τους ηγέτες της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, ο Σίλας εστάλη μαζί με τον Παύλο και Βαρνάβα στην Αντιόχεια για να κοινοποιήσουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ιερουσαλήμ στην κοινότητα των εθνικών στη Συρία. Όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας διαφώνησαν σχετικά με τον Ιωάννη, ο Σίλας επιλέχθηκε από τον Παύλο για να τον συνοδεύσει στο δεύτερο ιεραποστολικό του ταξίδι στη Συρία, την Κιλικία, και την Μακεδονία. Ο Σίλας ξυλοκοπήθηκε και φυλακίστηκε μαζί με τον Παύλο στους Φιλίππους, εμπλέκει μαζί με τον Παύλο στις ταραχές των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη που οδήγησαν τον Παύλο και τον Σίλα να φύγουν απ' αυτή την πόλη προς Βέροια, παρέμεινε στην Βέροια μαζί με το Τιμόθεο όταν ο Παύλος αναχώρησε, αλλά επανεντάχθηκαν και πάλι στην Κόρινθο.
Η παράδοση λέει ότι ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Κορίνθου και ότι πέθανε στη Μακεδονία.

Η μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίλα εορτάζεται στις 30 Ιουλίου.

One of the leaders of the Church of Jerusalem, Silas was sent with Paul and Barnabas to Antioch to communicate the decisions of the Council of Jerusalem to the Gentile community in Syria. When Paul and Barnabas quarreled over John, Silas was chosen by Paul to accompany him on his second missionary journey to Syria, Cilicia, and Macedonia. Silas was beaten and imprisoned with Paul at Philippi, was involved with Paul in the riot of Jews at Thessalonica that drove Paul and Silas from the city to Beroea, remained at Beroea with Timothy when Paul left, but rejoined him at Corinth.
Tradition says he was the first bishop of Corinth and that he died in Macedonia.

The memory of Saint Silas the Apostole is celebrated on the 30th of July.

Στην Κύπρο ο Άγιος Σίλας είναι γνωστός ως Σιλάς ή Συλάς. Κοντά στο χωριό Ύψωνας της επαρχίας Λεμεσού, στην περιοχή που ονομάζεται Άγιος Σιλάς, υπάρχουν τα ερείπια μοναστηριού, του οποίου είναι άγνωστο το έτος ίδρυσης και η ιστορική πορεία.

In Cyprus, near the village of Ipsonas in the district of Limassol, at the area called Agios Silas (Saint Silas), there are the ruins of a monastery, of which its date of foundation and history is unknown.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου