ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Μουσική από το νησί της Καρπάθου - Music from the island of Karpathos - Musique de l΄ile de Karpathos

Ένας πολύ σπάνιος δίσκος. Αν τον βρείτε, στοιχίζει γύρο στα $70.00

«Έτσι περνούμε τη ζωή εις του ντουνιά την άκρη. Τη μια με γέλιο και χαρά, την άλλη με το δάκρυ». Αλλη μια αξιόλογη έκδοση με επιτόπιες ηχογραφήσεις ελληνικής δημοτικής μουσικής, που μας έρχεται από τη Γαλλία και μας ξεναγεί αυτήν τη φορά στο τοπικό ρεπερτόριο της Ολύμπου, ενός ορεινού χωριού στο βόρειο τμήμα της Καρπάθου. Η Όλυμπος είναι από τα λίγα μέρη της Ελλάδας, που έχει διατηρηθεί έως τις μέρες μας σε μεγάλο βαθμό ο παραδοσιακός αγροκτηνοτροφικός χαρακτήρας της κοινωνίας. Σε αυτό συνέτεινε η απομόνωση (το οδικό και το ηλεκτρικό δίκτυο του χωριού είναι υπόθεση των τελευταίων χρόνων...) και η εμμονή στις παραδοσιακές κοινωνικές δομές και αξίες. Δεν θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε ότι, έως πρόσφατα, η Όλυμπος παρέμενε ένα "ζωντανό μουσείο" όπου στο πείσμα των καιρών, διατηρούνταν αρχέγονα στοιχεία λόγου, κοινωνικής οργάνωσης και μουσικής. Γι' αυτό το λόγο και έχει πολλές φορές αποτελέσει το αντικείμενο μελέτης κοινωνιολόγων, κοινωνικών ανθρωπολόγων, μουσικολόγων και άλλων επιστημόνων, ενώ έχει πολλά ακόμη να φανερώσει στους ερευνητές... Η έκδοση επιχειρεί λοιπόν μια γνωριμία με τους σκοπούς και τους χορούς της Ολύμπου. Ένας "διάλογος" με μαντινάδες, που έγινε σε ένα καφενείο και μεταφέρθηκε αυτούσιος στο δίσκο, μας δίνει το στίγμα αυτής της απόπειρας γνωριμίας. Θα μπορούσε να είναι ένας καθημερινός διάλογος σε πεζό λόγο, όμως η μουσική τον αναδεικνύει υπηρετώντας τον, τον αποσπά από την καθημερινότητα και τον προβάλλει σε ένα άλλο -τελετουργικό- επίπεδο. Εκτός από σκοπούς πάνω στους οποίους ταιριάζονται οι μαντινάδες, έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και δύο πολύ ενδιαφέρουσες "παραλογές" (μακροσκελή αφηγηματικά τραγούδια), που έχουν επιβιώσει στη μουσική παράδοση του νησιού. Η πρώτη λέγεται πάνω στο «Συρματικό", σκοπό με τον οποίο αποδίδονται πολλά παλαιά τραγούδια (ακριτικά και μπαλάντες). Αρχίζει με αργό ρυθμό που σιγά σιγά επιταχύνεται, για να καταλήξει (μετά το τέλος των στίχων) στο ζωηρό «Πάνω χορό». «Απόψε αποκοιμήθηκα σε μιας κόρης αγκάλη κι οληνυχτίς εφίλου τη κι εσφιχταγκάλιαζά τη...» Το «Συρματικό» ακολουθεί η βυζαντινή αφηγηματική μπαλάντα «Στα μάρμαρα του Γαλατά». Πρόκειται για ένα ακόμη παλαιότατο δείγμα από τα δημοτικά τραγούδια που έχουν σωθεί έως τις μέρες μας σε συντηρητικές και απομονωμένες κοινωνίες, όπως η Όλυμπος. Πρόκειται για μια άμεση σύνδεση με το απώτερο παρελθόν, που μας δείχνει το πώς η συλλογική μνήμη διατηρείται και διαδίδεται μέσα από το το τραγούδι και την τελετουργία του. Το παλαιό αυτό ρεπερτόριο συνοδεύεται από τα «λυροτσάμπουνα», ένα σπάνιο πλέον μουσικό σχήμα, που περιλαμβάνει λύρα, τσαμπούνα και λαούτο και επιβιώνει στις μέρες μας μόνο στην Όλυμπο. Στο δίσκο περιλαμβάνονται επίσης και αντιπροσωπευτικοί χοροί: «Πάνω χορός» και «Σούστα». Ο πρώτος κινείται αποκλειστικά μέσα στις δυνατότητες της τσαμπούνας, ενώ η δεύτερη χρησιμοποιεί μεγαλύτερη μελωδική έκταση, αξιοποιώντας έτσι τις τεχνικές δυνατότητες της δωδεκανησιακής λύρας. Η έκδοση συνοδεύεται από ένα δίγλωσσο (γαλλικά και αγγλικά) ένθετο φυλλάδιο, που περιλαμβάνει σύντομα, αλλά πολύ κατατοπιστικά κείμενα για τη μουσική της Καρπάθου, τις μαντινάδες και τα λαϊκά μουσικά όργανα. Περιλαμβάνει επίσης τους στίχους των τραγουδιών στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι η καταγραφή των στίχων στα ελληνικά έχει γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, πράγμα όχι πάντα συνηθισμένο σε αντίστοιχες ελληνικές εκδόσεις. Τα κείμενα υπογράφει ο Giuliano d' Angiolini, που έκανε τις ηχογραφήσεις το 1994 και 1995 και επιμελήθηκε την έκδοση.
Κριτική από: Χάρης Σαρρής

A very rare album. If you are lucky to find it, it costs about $70.00

"And this is how our life goes by at the edge of the world. One day with laughter and joy, and the next day with tears". One more remarkable edition with field recordings of Greek folk music, which comes from France and which this time it takes us to a tour to the local repertoire of Olympos, a mountain village in the northern part of Karpathos. Olympos is one of the few places in Greece that preserves to a great extend up until the present day its largely traditional rural and pastoral social character. This is contributed to the isolation (the road and the electricity of the village is an event of recent years ...) and the persistence of traditional social structures and values. There would be no exaggeration to say that, until recently, Olympos was still a "living museum" where in spite of the passage of time, it kept ancient elements of speech, social organization and music. For this reason the village has many times been the object of study for sociologists, social anthropologists, musicologists and other scholars and has much to reveal to researchers ... This music edition thus seeks to give us an acquaintance with the music and dances of Olympos. A "dialogue" with mandinadhes (on the spot improvisation of rhymed distichs of 15 syllables), which took place in a coffee shop and transferred unchanged to the disc, gives us the stigma of this attempt for acquaintance. It could be an everyday dialogue in prose, but the music brings it out by serving it, distracts it from everyday life and projects it to a different-ritual level. Besides the music upon which the mandinadhes are matched, we have the opportunity to hear two very interesting "paraloges" (long narrative songs) that have survived in the music tradition of the island. The first is told on the "syrmatikos" music type, with which many old songs (Acritic and ballads) are rendered. It begins slowly to gradually accelerate and reach (after the end of the lyrics) to the lively "Pano Choros". "Last night I fell asleep in the arms of a young girl, in a powerful embrace I covered her with kisses..." The "syrmatikos" is followed by the Byzantine narrative ballad "The marbles of Galatas". This song is an example of very ancient Greek folk songs that have survived until today in conservative and isolated societies, such as Olympos. This is a direct connection to the distant past, which shows how the collective memory is preserved and disseminated through song and ritual. The old repertoire was accompanied by the "lyrotsambouna" a most unusual ensemble, which includes a lyra, a bagpipe and a lute and which today survives only in Olymbos. The disc also includes representitive dances of Karpathos such as "Pano Choros" and "Sousta". The first moves entirely within the capabilities of the tsambouna, while the second uses more melodic scale, thus exploiting the technical possibilities of the Dodecanese lyra. The publication is accompanied by a bilingual (French and English) insert booklet that includes a brief but very informative text about the music of Karpathos, the mandinadhes and folk musical instruments. It also contains the lyrics in Greek, English and French. It is worth noting that the writing of the verses in Greek is made with special care, something not always common in corresponding Greek editions. The articles are signed by Giuliano d 'Angiolini, who made the recordings in 1994 and 1995 and edited the recording.
Reviewed by: Charis Sarris. Translated from Greek by NOCTOC


Μελωδίες - Melodies

01 - Sousta
Nikos Nikolaou-lyra
Andreas Fasakis - laouto
02 - Skopi tis nichtas, Pano Choros and Sousta
Andonis Zografidis- tsambouna,
Michalis Zografidis- song and lyra
Yiannis Prearis, Yiorghos Zografidis- laouto
03 - Pathos
Michalis Zografidis- song and lyra
Yiannis Prearis- laouto
04 - Syrmatikos and ''Sta marmara tou Galata"
Andonis Zografidis- tsambouna,
Michalis Zografidis- song and lyra
Yiannis Prearis- laouto
05 - Mandinadha
Michalis Zografidis- song and lyra,
Yiannis Prearis,Yiorghos Zografidis - laouto
06 - Mandinadha
Michalis Zografidis- lyra,
Yiorghos Protopapas- laouto
07 - Pano Choros
Andreas Fasakis- lyra
Nikos Nikolaou- laouto
5 σχόλια:

 1. Thanks a lot for this wonderful record!

  And thanks for thinking of the last few remaining people who know Greece but still can't speak or read the language...

  And thanks for the love you're putting in your posts...

  :)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Thank you so much for this really nice message you have send me. Thanks for reading my blog.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καταπληκτική η μουσική που "παίζει" στο blog σας!!!!
  Θα ήθελα να μάθω που μπορώ να την βρώ ή να την κατεβάσω!!
  Δυστυχώς το Link που έχετε παραπάνω δεν λειτουργεί...
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!!!
  Χαιρετισμούς από την Θράκη - Ξάνθη!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αν εννοείτε τη μουσική της Καρπάθου, η σύνδεση δεν λειτουργεί πλέον, αν εννοείτε τη μουσική που μεταδίδεται τώρα από το ιστολόγιό μου, αυτή είναι από Περσία.
  Μπορείτε, όμως, ν' ακούσετε και τους δύο δίσκους από το Youtube, τους έχω ανεβάσει εκεί.

  Link:

  http://www.youtube.com/watch?v=RJjkc6ocAAg

  http://www.youtube.com/watch?v=j8dsO5jEiBs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να'στε καλά!!! Ευχαριστώ πάρα πολύ!!!
  Συνεχίστε την προσπάθεια σας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή