ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011

Τρεις όμορφες: Κυπριακό Δημοτικό Τραγούδι

Μιαν Τζιερκατζήν τρεις όμορφες
νάεν τες δης π' αλλάξαν
τζιαι γρουσολόϊν τζιαι βρουλλίν
χαρώ τες που πετάξαν.

Επήαν εις την εκκλησσιάν
τζιαι μπήκαν ούλλες μάτσαν
τζιαι προσκυνήσαν τον Γριστόν
τζιαι το τζιερίν τους άψαν.

Τζι' επήαν εις τους σκάμνους τους
κατά σειράν τζι' εκάτσαν.
Εβκήκαν τρεις τζιαβκούνηες
στην στράταν τους τζι' εκάτσαν.

Ετέλειωσεν η λουτουρκά
τζι' εβκήκαν ούλλες μάτσαν.
Πρώτα ελυπηθήκαν τες
τζιαι δεν τες επειράξαν.

'Υστερα αναδώγνει τους
τζι' ούλοι που μιαν αρπάξαν,
εσσίσαν τους τα ρούχα τους
εν τους εφήκαν κλάτσαν.

Αντζιέλοι που τους ουρανούς
ήρταν τζιαι τους τα ράψαν,
επήαν στες μανάες τους
τζι' απού καρκιάς εκλάψαν.

Εκόψαν που τες βούτσες τους
κομμάδκια τζι' επετάξαν
τζι' είπαν τους ίντα πάθασιν
που βκήκαν εις την πιάτσαν.

'Πήαν τζιαι λαπορτάραν τους
τζείνους που τες 'πειράξαν
που δέκα γρόνια φυλακήν
καθ' έναν τους εκάτσαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου