ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

Στο δρόμο για το σχολείο • Ντοκιμαντέρ • iki dil bir bavul • On the Way to School • Documentary

Είδος: Ντοκιμαντέρ
| Δράμα
Χώρα: Τουρκία
Έτος: 2008
Διάρκεια: 77 λεπτά
Γλώσσα: Τουρκικά, Κουρδικά | Υπότιτλους: Αγγλικά, Γαλλικά
Σκηνοθεσία: Ozgür Dogan, Orhan Eskikoy


Ένα χρόνο στη ζωή ενός Τούρκου δασκάλου ο οποίος διδάσκει την τουρκική γλώσσα σε Κουρδόπουλα σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Τουρκίας. Τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν τουρκικά, ο δάσκαλος δεν μπορεί να μιλήσει κουρδικά και αναγκάζεται να γίνει ένας εξόριστος στην ίδια του τη χώρα. Το ντοκιμαντέρ «Στο δρόμο για το σχολείο» είναι μια ταινία για ένα Τούρκο εκπαιδευτικό που είναι μόνος σε ένα χωριό ως αντιπρόσωπος του κράτους, καθώς και σχετίζεται με την αλληλεπίδρασή του με τα παιδιά των Κούρδων που πρέπει να μάθουν τουρκικά. Η ταινία μαρτυρεί το πρόβλημα επικοινωνίας δίνοντας έμφαση στην μοναξιά ενός δασκάλου σε μια διαφορετική κοινότητα και πολιτισμό. Και τις αλλαγές που επήλθαν από την παρουσία του σε αυτή την διαφορετική κοινότητα κατά τη διάρκεια ενός έτους. Η ταινία καταγράφει ένα σχολικό έτος, αρχίζοντας από τον Σεπτέμβριο του 2007 μέχρι την αναχώρηση του δασκάλου για τις καλοκαιρινές διακοπές τον Ιούνιο του 2008. Κατά την περίοδο αυτή, αρχίζουν να γνωρίζουν και να κατανοούν ο ένας τον άλλον αμοιβαία και σιγά-σιγά. Ένα πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ.

Genre: Documentary | Drama
Country: Turkey
Duration: 77 min
Language: Kurdish, Turkish | Subtitle: English, French
Director: Ozgür Dogan, Orhan Eskikoy


One year in the life of a Turkish teacher, teaching the Turkish language to Kurdish children in a remote village in Turkey. The children can't speak Turkish, the teacher can't speak Kurdish and is forced to become an exile in his own country. On the Way to School is a film about a Turkish teacher who is alone in a village as an authority of the state, and about his interaction with the Kurdish children who have to learn Turkish. The film witnesses the communication problem emphasizing the loneliness of a teacher in a different community and culture; and the changes brought up by his presence into this different community during one year. The film chronicles one school year, starting from September 2007 until the departure of the teacher for summer holiday in June 2008. During this period, they begin to know and understand each other mutually and slowly. An award winning documentary.


ΛΗΨΗ - DOWNLOAD

1 σχόλιο: