ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2011

Εφύμνια εκ της Παρακλητικής προς την Υπεραγίαν Θεοτόκον

Ήχος πλ. α'.

Μακαρίζομέν σε, θεοτόκε, Παρθένε,
και δοξάζομέν σε, οι πιστοί, κατά
χρέος, την Πόλιν την άσειτον, το
Τείχος το άρρηκτον την αρραγή
Προστασίαν, και καταφυγήν των
ψυχών ημών.


Χαίρε, Πύλη Κυρίου, η αδιόδευτος.
Χαίρε, Τείχος και Σκέπη, των
προστρεχόντων εις σε. Χαίρε,
αχείμαστε Λιμήν, και Απειρόγαμε.
Η τεκούσα εν σαρκί τον Ποιητήν σου
και Θεόν, Πρεσβεύουσα, μη ελλίπης,
υπερ των ανυμνούντων, και προσκυ-
νούντων, τον Τόκον σου.


Υπό Δρ. Σολ. Ι. Χατζησολωμού. Κύπρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου