ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 10 Σεπτεμβρίου 2011

Η φορητή εικόνα της Γεννήσεως της Θεοτόκου του Κύπριου αγιογράφου Παρθένιου - The portable icon of the Nativity of the Theotokos by the Cypriot artist Parthenios

Η Γέννησις της Θεοτόκου, τέλη 18ου - αρχές 19ου αιώνα

Ο Παρθένιος είναι ένας Παφίτης λαϊκός αγιογράφος ο οποίος έζησε κατά τα τέλη του 17ού αιώνα, και στις αρχές του 18ού αιώνα. Ο Παρθένιος κατά εμένα είναι ένας εξαίρετος ζωγράφος, κάτι σαν τον Θεόφιλο. Όμως επειδή η τέχνη του είναι ναΐφ, περιφρονήθηκε και παραμερίστηκε μέχρι της μέρες μας από τους δικούς μας δήθεν «intellectuals» που την χαρακτήρισαν ως «παιδική αφέλεια που φτάνει ως την καρικατούρα». Φαίνεται ότι δεν έχουν δει ποτέ τη κοπτική χριστιανική τέχνη της Αιθιοπίας η οποία προκαλεί τον θαυμασμό όλων των μελετητών καλών τεχνών του κόσμου. Παρεμπιπτόντως, η τεχνοτροπία του Παρθένιου έχει πολλές ομοιότητες με αυτή της κοπτικής παράδοσης. Όμως, επειδή έζησε στην Κύπρο, καμία μελέτη δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα από τους κομπλεξικούς ψευτοδιανοούμενους μας για την πλούσια καλητεχνική δουλειά που ο Παρθένιος μας έχει αφήσει ως κληρονομιά. Γι' αυτό και ως λαός δεν πάμε μπροστά, γιατί αν ζούσε στην Ευρώπη θα ήταν πασίγνωστος.
Ο Παρθένιος γυρνούσε από χωριό σε χωριό, και από μοναστήρι σε μοναστήρι, και ζωγράφιζε αγίους επί παραγγελία. Έχει ζωγραφίσει αμέτρητες εικόνες σχεδόν σε όλα τα χωριά και τα μοναστήρια της Πάφου, καθώς επίσης και μερικές σε άλλες περιοχές της Κύπρου. Ένας μεγάλος αριθμός από τις εικόνες του επέζησαν μέχρι τις μέρες μας και διακοσμούν διάφορες εκκλησίες χωριών αλλά και καθολικά μοναστηριών. Η ποιο πάνω εικόνα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσορρογιατίσσης.

NOCTOC


The Nativity of the Theotokos, late 18th - early 19th century

Parthenios is a folk artist born in the province of Paphos and lived during the late 17th century and early 18th century. Parthenios in my view is an excellent artist, being similar to Theophilus. But because his art is naïve, he has been looked down on and put aside until the present day by our own so-called "intellectuals" who described his art as being "childlishly naïve to the point of being a caricature". It seems that they have never seen the Coptic Christian art of Ethiopia which causes the admiration of all scholars of the art world. Incidentally, the art style of Parthenios has many similarities with that of the Coptic tradition. But because he lived in Cyprus, no study has so far been made of the rich art work Parthenios has left us as a heritage, due to the inhibitions of our pseudo-intellectuals. It is now wonder then that, as a nation, we do not culturally progress, because if Parthenios lived in Europe, he would have been famous.
Parthenios traveled around from village to village, and from monastery to monastery, and painted icons of saints by order. He has painted countless of icons in almost all the villages and monasteries of Paphos, as well as in some other areas of Cyprus. A large number of his icons have survived until today and decorate various churches in villages as well as the churches of monasteries. The above icon is at the Holy Monastery of Panagia Chrysorrogiatissa.

NOCTOC

1 σχόλιο: