ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Ειρμός Γενεθλίου της Υπεραγίας ημών Θεοτόκου και Σταυροθεοτοκίον

Εβλάστησας νυμφοτόκε Άννα θεόφρον, εκ μήτρας παρ' ελπίδα, και εξ επαγγελίας, παρθενόφυτον άνθος, θεόβλαστον αγνείας κάλλος, διο σε πάντες μακαρίζομεν, ως ρίζαν της ζωής ημών.

Ως εώρακε Κύριε, η Παρθένος και Μήτηρ Σου, εν Σταυρώ κρεμάμενον εξεπλήττετο, και ατενίζουσα, έλεγε· Τί Σοι ανταπέδωκαν, οι πολλών Σοι δωρεών, απολαύσαντες Δέσποτα; Αλλά δέομαι· Μη με μόνην εάσης εν τω κόσμω, αλλά σπεύσον αναστήναι, συνανιστών τους Προπάτορες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου