ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

Κοπτικοί Ύμνοι - Coptic Hymns - Hymnes Coptes

Οι Κόπτες έχουν μία από τις αρχαιότερες επιζώντες γλώσσες στον κόσμο, η οποία προέρχεται άμεσα από την αρχαία αιγυπτιακή γλώσσα. Οι χριστιανικοί ύμνοι των Κοπτών είναι ο πιο κοντινός σύνδεσμος που έχουμε με τη θρησκευτική μουσική των προγόνων τους.

Οι «Κοπτικές Λειτουργίες», όπως ψέλνονται από το μουσικό σύνολο «David Ensemble» είναι μια εξαιρετική καταγραφή της αρχαίας χριστιανικής ψαλμωδίας και Λειτουργίας από την Αίγυπτο. Οι περισσότεροι ύμνοι ψέλνονται στην κοπτική γλώσσα, την προ-αραβική γλώσσα της αρχαίας Αιγύπτου η οποία γράφεται με το ελληνικό αλφάβητο. Αρκετοί ελληνικοί ύμνοι, έχουν ενσωματωθεί στη κοπτική Λειτουργία, όπως το γνωστό «Κύριε ελέησον». Η κοπτική Λειτουργία κάνει επίσης και εκτεταμένη χρήση των αραβικών. Οι ύμνοι ψέλνονται σε απλό ρυθμό και συνοδεύονται από δύο είδη μουσικών οργάνων: κύμβαλο και τρίγωνο. Υπάρχει κάποια υπόνοια ότι οι τελετουργίες της αρχαίας αιγυπτιακής νεκρώσιμης ακολουθίας είχαν μια μεταγενέστερη επιρροή στον τρόπο με τον οποίο η πρώιμη Εκκλησία έχει συντάξει τις ιερές ακολουθίες της. Θα μπορούσε να υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ της τελετουργίας της μουμιοποίησις και την πίστη στο Χριστό που πέθανε και αναστήθηκε σωματικά από τον τάφο. Γενικά, αυτός ο ψηφιακός δίσκος παρέχει μια μεγάλη δειγματοληψία ενός είδους ψαλμωδίας που έχει και ομοιότητες αλλά και που ακόμη παραμένει διαφοροποιημένη από τις άλλες χριστιανικές ψαλμωδίες όπως το Γρηγοριανό ύφος ή το βυζαντινό.

The Copts have one of the oldest surviving languages on earth, directly descended from the ancient Egyptian tongue. These Christian hymns are the closest link we have to the religious music of their ancestors.

‘Coptic Liturgies’ as sung by the Ensemble David is an excellent recording of ancient Christian chant and liturgy from Egypt. Having recently attended an actual Coptic Orthodox liturgy. Most of the chanting is done in Coptic, the pre-Arab language of ancient Egypt written in the Greek alphabet. Several Greek Hymns were incorporated into the Coptic liturgy such as the well-known "Kyrie elision" prayer ("Lord have mercy"). The liturgy also makes extensive use of Arabic as well. It is sung to a simple rhythm and accompanied by two types of musical instruments: cymbals and a triangle. There is some speculation that knowledge of ancient Egyptian funeral rites had a later influence on how the early Church set up its liturgical celebrations. There could be similarities between mummification rituals and devotion to Christ who died and rose bodily from the grave. In all, this CD provides a great sampling of a chant that has both similarities and yet remains distinct from other Christian chants such as the Gregorian and Byzantine.

Ύμνοι -Hymns

1. Hiten Ni - Through the intercessions - Τις πρεσβείες
2. Ton Thananton (in Greek) - Thy death - Τον Θάνατον (ελληνικά)
3. Hos erof (Coptic) - Χος έροφ (κοπτικά)
4. Abo oro (Coptic) - Άμπο όρο (κοπτικά)
5. Agios o Theos (in Greek) - Holy God - Άγιος ο Θεός (στα ελληνικά)
6. O Nim Nai -What pleasant and prophetic symphonies - Χερουβικός
7. The Golgotha (in Coptic and Greek) - Ο Γολγοθάς (στα ελληνικά και κοπτικά)
8. Aripsalin (in Coptic) - Sing of the Lord - Υμνείτε τον Κύριον (κοπτικά)
9. E agapi ( in Greek) - The love of God - Η αγάπη του Θεού (στα ελληνικά)
10. Chenuda (in Greek) - Τον Δεσπότην ... Σενούτα (στα ελληνικά)
11. Ton sina (in Greek) - Τον Συνάναρχων Λόγον (στα ελληνικά)

ΛΗΨΗ ΕΔΩ - DOWNLOAD HERE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου