ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Κυπριακές αγιογραφίες του Αγίου Ανδρονίκου - Cypriot mural paintings of Saint Andronicus

Ο Άγιος Ανδρόνικος είναι ένας από τους «300» Αλαμάνους Αγίους της Κύπρου. Η μόνη αναφορά για τον Άγιο αυτό γίνεται από τον χρονογράφο Κυπριανό. Στην Κύπρο υπάρχουν δυο χωριά και πάνω από τριανταπέντε ναοί αφιερωμένοι στον Άγιο Ανδρόνικο. Το γεγονός αυτό μας δεικνύει ότι ο Άγιος αυτός είναι πολύ αγαπητός από τους Κυπρίους. Ταυτόχρονα, όμως, είναι πολύ περίεργο να τιμάται ένας άγιος τόσο πολύ χωρίς να υπάρχει αναφορά για την ύπαρξη του (εκτός αυτής του Κυπριανού), και καμία πηγή για τη ζωή του. Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ πιθανόν ο Άγιος αυτός να έχει ταυτιστεί με τον Άγιο Ανδρόνικο, σύζυγο της Αγίας Αθανασίας. Από την άλλη πλευρά πάλι, ο δεύτερος ζωγραφίζεται συνήθως μαζί με την Αγία Αθανασία, και όχι μόνος.

Saint Andronicus is one of the "300" Alaman saints of Cyprus. The only reference made about this Saint is that of chronicler Kyprianos. In Cyprus there are two villages and more than thirty churches dedicated to Saint Andronicus. This indicates that the Saint is much loved by the Cypriots. Simultaneously, however, is very odd to honour a saint so much without having any other reference about him other than that of Kyprianos, and not having any information about his life. For this reason it is very likely that the saint has been identified with Saint Andronicus, husband of Saint Athanasia. On the other hand again, the latter is usually painted together with Saint Athanasia, and not presented alone.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου