ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

Γκάντα Σμπάιρ • Παραδοσιακοί Μαρωνίτικοι Ύμνοι • Χορωδία του Κασλίκ • Ghada Shbier • Maronite Traditional Chants • Choir of Kaslik

Αυτό το μουσικό λεύκωμα παρουσιάζει 22 παραδοσιακούς Μαρωνίτικους ύμνους. Όλοι τους διανέμονται σε τρεις εποχές της Μαρωνίτικης λειτουργίας. Περιλαμβάνονται 11 ψαλμοί για τα Χριστούγεννα, 6 για την Εβδομάδα των Παθών, 2 για την Ανάσταση του Χριστού και 3 για την Παναγία. Δεκαεπτά ύμνοι ανήκουν στην αρχαία παράδοση και πέντε σε μια πιο πρόσφατη διασκευή η οποία προέρχεται από την αρχαία. 12 ύμνοι είναι αποκλειστικά στα ασσυριακά, 8 είναι στα αραβικά, και 2 και στις δύο γλώσσες.
Ένα μέρος της περίφημης χορωδίας του Αγίου Πνεύματος του Πανεπιστημίου του Κασλίκ στο Λίβανο συμμετέχει στο άλμπουμ, ενώ η σολίστ είναι η Γκάντα Σμπάιρ, πρώην φοιτήτρια και νυν καθηγήτρια της αραβικής και βυζαντινής θρησκευτικής μουσικής στο Πανεπιστήμιο του Αγίου Πνεύματος του Κασλίκ. Η Γκάντα ​​Σμπάιρ θεωρείται ως μία από τις καλύτερες φωνές στον αραβικό κόσμο και έχει μεγάλη δεξιοτεχνία στους Μαρωνίτικους ύμνους.
This album presents 22 traditional Maronite Chants. All of them distributed under three seasons of Maronite liturgy. Encluded are 11 chants for Christmas, 6 for Passion Week, 2 for the Resurrection of Christ and 3 for the Virgin Mary. Seventeen chants belong to the ancient stradum and five to a more recent stradum issued from the former. 12 chants are exclusively in Syriac, 8 are in Arabic, and 2 in both languages.
A part of the famous Choir of the Holy Spirit University of Kaslik in Lebanon is taking part in the album, while the solist is Ghada Shbeir, a former student and now a professor of Arabic and Byzantine chant at the Holy Spirit University of Kaslik. Ghada Shbier is concidered to be one of the best voices in the Arab World and has a great mastery in Maronite chant.


ΨΑΛΜΟΙ - PSALMS

01 - Shubho IHaw qolo
02 - Hallel Hallel
03 - Arsal Allah
04- Qadish qadish
05 - Shubho IMawlodok
06 - Hono yawmo
07 - Ityo dLo metdek
08 - Men eloye
09 - Ire yawmon
10 - Odom armi
11 - Ho dnah kawkbo
12 - Hayya mai min Lubnan
13 - Tuba laki ya maryamu
14 - Anti zZahru
15 - Brik mor haskok
16 - Tahadat
17 - Bazqifo
18 - Aiyuha rRabu
19 - Ho qtil hu bMesren
20 - Ana-I-ummul-hozinah
21 - Inna IMasih qad qam
22 - Qama waDhulmu hawa

ΛΗΨΗ ΕΔΩ - DOWNLOAD HERE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου