ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Παλιές φωτογραφίες Ποντίων γυναικών από τη Σαμψούντα, Μικρά Ασία - Old photos of Pontic women from Samsun, Asia Minor


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου