ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2011

Η Αγία Ειρήνη η θυγατέρα του Αγίου Σπυρίδωνα - Saint Irene the daughter of Saint Spyridon


O Άγιος Σπυρίδωνας γεννήθηκε το 270 μ.Χ. στην κοινότητα Άσσιας, ένα χωριό της κεντρικής Μεσαορίας στην επαρχία Αμμοχώστου. Ο Σπυρίδωνας νυμφεύθηκε μία ευσεβή γυναίκα, με την οποία έφερε στον κόσμο παιδιά. Μεταξύ αυτών και την Ειρήνη. Η σύζυγός του, όμως, κοιμήθηκε νωρίς, γι'αυτό και ο Άγιος ανέλαβε την ανατροφή των παιδιών του εξολοκλήρου. Η ζωή του αγίου Σπυρίδωνα ήταν γεμάτη από δοκιμασίες. Ο θάνατος της κόρης του Ειρήνης ήταν από τα πιο θλιβερά περιστατικά στη ζωή του.
Η κόρη του πέθανε ενώ ο Άγιος βρίσκονταν στην Σύνοδο της Νικαίας. Κατά την επιστροφή του στην Κύπρο τον επισκέφθηκε κάποια γυναίκα, η οποία με μεγάλη ταραχή του ανάφερε ότι είχε δώσει, στην κόρη του ένα κόσμημα πολύτιμο για να το φυλάξει, εν τω μεταξύ όμως πέθανε η Ειρήνη χωρίς να το επιστρέψει ή να φανέρωση τον τόπο όπου το είχε κρύψει. Ο Άγιος πήγε στον τάφο της κόρης του, ακολουθούμενος από πολλούς άλλους και εκεί, απευθυνόμενος προς την νεκρά, ως να ζούσε, την ρώτησε πού έχει φυλαγμένο το ξένο κόσμημα. Εκείνη δε, αφού ανέκτησε προς στιγμήν την ζωή και ανακοίνωσε στον πατέρα της τον τόπο, κοιμήθηκε και πάλι. Ο δε Άγιος επέστρεψε στην γυναίκα το κόσμημα.
Η Αγία Ειρήνη η θυγατέρα του Αγίου Σπυρίδωνα δεν αναφέρεται από τους Συναξαριστές. Καταριθμείται όμως, μεταξύ των Αγίων της Κυπριακής Εκκλησίας. Τοιχογραφία της Αγίας υπάρχει στο νάρθηκα του ναού της Παναγίας της Ασίνου που ζωγραφίστηκε μεταξύ του 1332/1333.

Saint Spyridon was born in 270 AD at Assia, a village in the central district of Famagusta. Spyridon married a pious woman, with whom he gave birth to children. Among these children was also Irene. His wife, however, reposed early, and therefore the Saint took the responsibility for the upbringing of their children all by himself. The life of Saint Spyridon was full of tests. The death of his daughter Irene was one of the most painful incidents in his life.
His daughter died while the Saint was attending the Synod of Nicaea. On his return to Cyprus he was visited by a woman who with great agitation told him that she had given his daughter a valuable jewel to keep, but in the meantime Irene had died, without returning it or revealing the location where it was hidden. The Saint went to the tomb of his daughter, followed by many others and there, he addressed his dead daughter as if she was alive, and asked her to tell him where she had put the woman's jewel. She in turn, momentarily regained life, and announced to her father the place where the jewel was, and reposed again. And the Saint returned the Jewel to the woman.
Saint Irene the daughter of Saint Spyridon is not mentioned by any Synaxarium. However, she is included among the saints of the Church of Cyprus. A fresco of Saint Irene is to be found at the narthex of the church of Panagia Asinou which was painted between 1332/1333.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου