ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011

Τραγούδια της Καππαδοκίας - Songs of Cappadocia

15 ηχογραφήσεις του 1930 από τη συλλογή Μ.Λ.Α. τραγουδισμένες από Καππαδόκες και 12 σύγχρονες ηχογραφήσεις μουσικά επεξεργασμένες από τον Σωκράτη Σινόπουλο με τους Δόμνα Σαμίου, Λυδία Κονιόρδου, Κατερίνα Παπαδοπούλου και Ροδή Τομουρτζιούκ-γκιούλ.

Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, Φίλοι Μουσικού Λαογραφικού Αρχείου Μέλπως Μερλιέ. Από παλιές και νέες ηχογραφήσεις. Είναι αναμφισβήτητο ότι τα πιο παλαιά κείμενα ελληνικών τραγουδιών είναι μικρασιατικά. Τόσο τα επικά τραγούδια με θέμα 'πάθη ενδόξων ανδρών' που αναφέρει ο επίσκοπος Καισαρίας Αρέθας στις αρχές του 10ου αιώνα, όσο και οι 'παραλογές' που θίγουν όχι μόνο πανελλήνιες αλλά και παμβαλκανικές. Από τη Μικρασία προέρχονται επίσης μπαλάντες που ο στίχος τους δεν είναι ο δεκαπεντασύλλαβος αλλά ο δωδεκασύλλαβος, είτε ιαμβικός με την τομή μετά την έβδομη συλλαβή, είτε τροχαϊκός με την τομή μετά την πέμπτη. Αυτούς τους τρείς στιχουργικούς τύπους παρουσιάζουν τα τραγούδια που στην Καππαδοκία συνόδευαν τον επίσημο χορό των γυναικών στις μεγάλες γιορτές. Η στροφή τους είναι πάντα μονόστιχη, μπορεί όμως η επανάληψη του ενός ημιστίχου να την κάνει τριμερή. Τουρκόφωνοι χριστιανοί, οι Καππαδόκες από τα Φάρασα και τα Σύλατα τραγουδούσαν σε τούρκικη γλώσσα την Ιστορία του Αβραάμ, την Ιστορία του Ιωσήφ, το Μοιρολοϊ της Παναγίας, ενώ οι Φαρασιώτες ανακάτευαν ελληνικά και τούρκικα στα κάλαντα των Φώτων και του άη-Βασίλη. Στην Καπαδοκία λοιπόν, από τη μια μεριά, διατηρήθηκε εξαιρετικά καθαρή η ελληνική παράδοση, και, από την άλλη, όπως και στον Πόντο, ορισμένα φαινόμενα εξηγούνται μόνο από τη συγχώνευση δύο πολιτισμών. (αποσπάσματα από το βιβλίο του Δοκίμιο για το Ελληνικό Τραγούδι του Samuel Baud-Bovy, έκδοση Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος 1948). Τραγουδούν : Καππαδόκες, Δόμνα Σαμίου, Λυδία Κονιόρδου, Κατερίνα Παπαδοπούλου, Ροδή Τομουρτζιούκ-γκιούλ. Επιμέλεια ορχήστρας : Σωκράτης Σινόπουλος. Επιμέλεια ένθετου (96 σελίδες), παραγωγή, έκδοση : Μάρκος Φ. Δραγούμης, Θανάσης Μωραϊτης.15 recordings of the 1930's collected by the Museum of Folk Archives (M.F.A.) sung by Cappadocians and 12 contemporary music recordings edited by Socrates Sinopoulos with singers: Domna Samiou, Lydia Koniordou, Katerina Papadopoulou and Rodi Tomurtziuk-Gul.

The album is from the Centre for Asia Minor Studies and the Friends of the Musical Folklore Archives of Melpo Merlie. From old and new recordings. It is undeniable that the oldest Greek texts of songs come from Asia Minor. Both the epic songs about the 'Passions of illustrious men' as Bishop Caesar Arethas says in the early 10th century, and the different versions of a song affect not only the the entire Greek Nation but also the whole Balkan Peninsula. From Asia Minor also come ballads whose verse is not based on the fifteenth but on the twelve syllable whether it is iambic with the intersection after the seventh syllable or whether it is trochaic with the intersection after the fifth syllable. These three types of lyrical songs of Cappadocia accompany the official dances of women in the major festivals. The shift is always based on a single verse, however the repeat of a half verse came make it trilateral. The Turkish-speaking Christian Cappadocians from the Farasa and the Silata area sang in the Turkish language, the story of Abraham, the story of Joseph, the lament of the Virgin Mary, while the inhabitants of Farasa mixed Greek and Turkish in the Epiphany carols and the carols of saint Basil. Therefore, in Cappadocia, on the one hand, the Greek Tradition was kept very pure, and on the other, as in Pontus, some phenomena are explained only by merging two cultures. (Excerpts from the book Essay on the Greek Song by Samuel Baud-Bovy, the Peloponnesian Folklore Foundation edition, 1948). Singers: Cappadocians, Domna Samiou, Lydia Koniordou, Katerina Papadopoulou, Rodi Tomurtziuk-Gul. Edited orchestra: Socrates Sinopoulos. Edited insert (96 pages), production, edition: Mark F. Dragoumis, Thanassis Moraitis.


ΜΕΛΟΔΙΕΣ - MELODIES

1 ΗΡΤΑΝΕ ΓΙΟΡΤΕΣ (Χορός Μακρουλός)
2 ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ (Φάρασα)
3 ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ (Μαλακοπή)
4 ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ (Φάρασα - χορός κυκλικός)
5 ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΠΑΝΑΓΙΑ (Χορός κυκλικός των γιορτάδων)
6 ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΠΟΜΠΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ (Φάρασα)
7 ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ (Μαλακοπή)
8 ΚΑΛΑΝΤΑ ΛΑΖΑΡΟΥ-ΒΑΪΩΝ-ΦΩΤΩΝ (Φλοϊτά)
9 ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΑΪ ΓΙΑΝΝΗ (Ποταμία, χορός μακρουλός)
10 ΤΩΡΑ ΛΑΜΨΑΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ (Ποταμία, χορός κυκλικός)
11 ΣΑΝ ΤΗΛ ΜΑΝΑ (Ποτάμια, χορός κυκλικός)
12 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ (Θρησκευτικό, Σύλατα)
13 ΤΡΕΙ ΑΡΧΟΝΤΟΙ (Ποτάμια, χορός μακρουλός)
14 ΑΠΟΨΙ ΤΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (Σινασός, χορός κυκλικός δετός)
15 ΕΒΡΑΔΥΝ ΠΑΛΙΟΒΡΑΔΥΝ (Σινασός, χορός γιορτάδων)
16 ΧΗΡΑ ΠΑΙΔΙΝ ΕΓΕΝΝΗΣΕ (Ανακού, χορός κυκλικός)
17 ΕΠΑΡ' ΣΙΝΙΑ (Σύλατα, του γάμου)
18 Ο ΣΚΛΑΒΟΣ ΑΝΑΣΤΕΝΑΞΕΝ (Σινασός, χορός γιορτάδων)
19 ΙΝΝΙΑΪ ΜΑΣΤΟΡΟΙ (Ποτάμια, χορός μακρουλός)
20 ΑΓΙΩΡ' ΑΓΙΩΡ' ΑΦΕΝΤΗ ΜΟΥ (Σινασός, επιτραπέζιο)
21 ΠΙΑΤΕ ΤΟ ΧΟΡΟ (Μαλακοπή, χορός παιδικός)
22 AGLAMA (Μαλακοπή, του γάμου)
23 ΣΗΜΕΡΙΣ ΕΙΝ' Η ΜΕΡΑ ΜΑΣ (Σύλατα, χορός του γάμου)
24 ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ (Σινασός, χορός κυκλικός)
25 ΒΕΝ ΑΤΙΜΙ (Φλοϊτά, χορός καρσιλαμάς)
26 ΔΥΟ ΗΛΙΑ ΔΥΟ ΦΕΓΓΑΡΙΑ (Σινασός, χορός συρτός)
27 ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑ (Ανακού)

ΛΗΨΗ ΕΔΩ - DOWNLOAD HERE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου