ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011

Το διαλυμένο χωριό Κερέπιν ή Τζερέπιν στην επαρχία Πάφου και η εκκλησία του Αγίου Ανδρονίκου - The abandoned village of Kerepin or Tzerepin in the district of Paphos and the church of Saint Andronicus

Προς τα ανατολικά και σε μικρή απόσταση από το χωριό Σκούλλι στην επαρχία της Πάφου, βρισκόταν το χωριό Κερέπιν ή Τζερέπιν, κτισμένο στην όχθη του ποταμού Τζερεπιά απ' όπου πήρε και τ' όνομά του. Πριν περίπου 120 χρόνια το χωριό διαλύθηκε και οι κάτοικοι του, 80 περίπου οικογένειες, σκορπίστηκαν στα χωριά Χώλι, Γουδί, Γιόλου, Θελέτρα, Στρουμπί, Πολέμι και Στενή.
Η διάλυση του Κερεπιού έγινε επειδή το χωριό ήταν περιτριγυρισμένο από τα Τούρκικα χωριά, Ευρέτου, Τρεμιθούσα (Χρυσοχούς), Σαραμά, Ινστιτζιό, Μαλάνδρα, και Ζαχαρκά. Oι κάτοικοί του ήταν κάτω από συνεχή φόβο μην χάσουν τη ζωή τους από τους περίοικους Τούρκους των χωριών αυτών. Σήμερα διασώζονται ελάχιστα ερείπια κατοικιών του χωριού, ενώ η εκκλησία του χωριού που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ανδρόνικο κατάφερε να στέκεται όρθια μέχρι τις μέρες μας και έχει πρόσφατα ανακαινιστεί. Η εκκλησία κτίστηκε το 1716.
Όταν οι κάτοικοι του Κερεπιού εγκατέλειψαν το χωριό τους, αυτοί που εγκαταστάθηκαν στο Χώλι πήραν μαζί τους και τα ιερά σκεύη της εκκλησίας του Αγίου Ανδρονίκου που ήταν δωρισμένα από τον Πατριάρχη Γεράσιμο, Ρωσικής κατασκευής. Σήμερα τα ιερά αυτά σκεύη φυλάσσονται στο χωριό Σκούλλι.
Άλλοι κάτοικοι που εγκαταστάθηκαν στη Γιόλου μετέφεραν μαζί τους και τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Μερικά χρόνια αργότερα, όταν μερικοί πρώην κάτοικοι του Κερεπιού που διέμεναν στο Χώλι προσπάθησαν να κλέψουν την εικόνα από τη Γιόλου και να την μεταφέρουν στο Χώλι, η εικόνα βάρυνε τόσο πολύ, που δεν μπορούσαν με τίποτα να την σηκώσουν. Έτσι όλοι πίστεψαν ότι η Παναγία ήθελε να μείνει στη Γιόλου και κανένας δεν επιχείρησε ξανά να την φύγει από το χωριό. Η εικόνα της Παναγίας παραμένει εκεί μέχρι σήμερα, και όταν έχει ανομβρία, οι κάτοικοι της Γιόλους τη μεταφέρουν στους αγρούς κάνοντάς της λιτάνευση για να βρέξει.
Η ερήμωση του Κερεπιού έμεινε τόσο βαθιά ριζωμένη μέσα στην συνείδηση του λαού της Πάφου, που προέκυψαν και οι δηλωτικές μεγάλης ερημώσεως φράσεις έγινε το Κερέπιν, θα γίνουμε το Κερέπιν.


To the east of, and in a short distance from the village of Skoulli in the province of Paphos, there used to be found the village of Kerepin or Tzerepin, built on the side of the Tzerepias River from which it got its name. About 120 years ago, the village was disbanded and its inhabitants, about 80 families, scattered to the villages of Choli, Goudi, Giolou, Theletra, Stroumbi, Polemi and Steni.
The desertion of Kerepin came about because the village was surrounded by the Turkish villages of Evretou, Tremithousa (Chrysochous), Sarama, Institzio, Malandra and Zacharka. Because of this, the residents were under constant fear of losing their lives from the Turks of the neighbouring Turkish villages. Today, only a few ruins of the village houses survive, but its church which is dedicated to Saint Andronicus, has managed to remain standing up until the present day and has been recently been renovated. The church was built in 1716.
When the residents of Kerepin left their village, those who settled in Choli took with them the sacred vessels of the church of Saint Andronicus which were donated by Patriarch Gerasimos. They were Russian made. Today the sacred vessels are kept in the village of Skoulli.
Some other people who settled in Giolou took with them the miraculous icon of the Virgin Mary. Some years later, while some former residents of Kerepin who lived in Choli tried to steal the icon from Giolou and take it to Choli, the icon became so heavy that they could not lift it up. As a result, it was believed by all that the Virgin Mary wanted to stay in Giolou and nobody tried to to take it away the village again. The icon of the Virgin Mary has remained there until today. When there is a drought, the residents of Giolou take it to the fields in a procession in order to rain.
The devastation of Kerepin was so deeply ingrained in the consciousness of the people of Paphos, that the resulting declarative sayings for big desolation have come into their speech, it became like Kerepin, we will become like Kerepin.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου