ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Το εκκλησάκι της Αγίας Μαύρας στο κατεχόμενο χωριό Ριζοκάρπασο - The church of Saint Mavra in the Turkish occupied village of Rizokarpaso

Η Αγία Μαύρα (Αγία Μαύρη) είναι μια βυζαντινή, μονόκλιτη θολωτή εκκλησία με κυλινδρική αψίδα και τοιχογραφίες. Η εκκλησία βρίσκεται στο κατεχόμενο χωριό Ριζοκάρπασο και διατηρείται σε σχετικά καλή κατάσταση λόγο του ότι στο χωριό παρέμειναν μέχρι σήμερα μερικές εκατοντάδες Ελληνοκύπριοι εγκλωβισμένοι. Οι άνθρωποι προσπάθησαν όσο το δυνατό μπορούσαν να κρατήσουν ασύλητες τις εκκλησίες του χωριού τους. Το 1993 οι κατοχικές αρχές έκλεψαν τις εκκλησιαστικές εικόνες και αντικείμενα από την εκκλησία της Αγίας Μαύρας. Μετά από λίγα χρόνια αφαιρέθηκαν και οι τοιχογραφίες του 12ου αιώνα που κοσμούσαν το εσωτερικό της εκκλησίας.

Saint Mavra (Saint Mavri) is a Byzantine, one aisled barrel-vaulted church with cylindrical apse and frescoes. The church is located in the Turkish occupied village of Rizokarpaso and is maintained in a relatively good condition for the reason that until today a few hundred Greek Cypriots have remained enclaved in the village. The villagers have tried as much as they possibly could to keep the churches of their village intact. In 1993, the Turkish occupation forces stole the icons and other objects from the church of Agia Mavra. After a few years they also removed the 12th century frescoes which decorated the interior of the church.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου