ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 2 Οκτωβρίου 2011

H διάσωση της εκκλησίας του Αγίου Γενναδίου στο χωριό Μωρό Νερό της επαρχίας Πάφου - The preservation of the church of Saint Gennadius at the village of Moro Nero in the district of Paphos

Για τον Άγιο Γεννάδιο και την ερειπωμένη εκκλησία του στο εγκαταλειμμένο χωριό Μωρό Νερό στην επαρχία της Πάφου είχαμε γράψει εδώ και εδώ επισημαίνοντας την μεγάλη ιστορική και θρησκευτική σπουδαιότατα αυτού του χριστιανικού ναού για την Κύπρο, αλλά και την άμεση ανάγκη συντήρησης και ανοικοδόμησής του.

Και νά, που μερικά χρόνια μετά από αυτές τις αναρτήσεις μας, ξαφνικά αυτός ο άκρως απομονωμένος και πλήρως ξεχασμένος ναός «ανακαλύφτηκε» και όχι μόνο αυτό, αλλά είμαστε στην ευχάριστη θέση να αναφέρουμε ότι ανακηρύχθηκε μάλιστα και ως διατηρητέο μνημείο και αρχαιολογικός χώρος. Επιπλέον, έγιναν και οι πρώτες, στοιχειώδεις μέχρι τώρα, αλλά πολύ σημαντικές ενέργειες για την συντήρησή του.

Ο λόγος γι' αυτή την ευχάριστη έκπληξη δεν νομίζουμε να είναι επειδή κάποιος αρμόδιος διάβασε τις αναρτήσεις μας σχετικά με τον Άγιο Γεννάδιο και τη βυζαντινή εκκλησία του που βρίσκεται σε αυτή την αξιοθρήνητη κατάσταση, αλλά επειδή το μονοπάτι που οδηγεί από το χωρίο Επισκοπή μέχρι το χωριό Καλέπια ανακηρύχθηκε ως «μονοπάτι της φύσης». Αυτό το μονοπάτι διαπερνά και το χωριό Μωρό Νερό, και η εκκλησία του Αγίου Γενναδίου βρίσκεται ακριβώς δίπλα του. Επομένως, δεν θα μπορούσε κάποιος να παραβλέψει την αρχαιολογική, τουλάχιστον, αξία αυτού το μνημείου.

Πάνω στο ιερό της εκκλησίας είχε φυτρώσει εδώ και δεκάδες χρόνια ένα δένδρο τρεμιθιάς. Πριν περίπου δύο χρόνια το μισογκρεμισμένο ιερό της εκκλησίας δεν άντεξε το βάρος του δένδρου και γκρεμίστηκε τελείως παρασύροντας και το δέντρο μαζί του. Ευτυχώς το Τμήμα Αρχαιοτήτων πρόλαβε και έσωσε τις πέτρες πριν τις αφαιρέσει κάποιος ασυνείδητος από την περιοχή για ιδιωτική του χρίση, και το ιερό ξανακτίστηκε και πάλι, έστω κι αν όχι όπως ήταν στην αρχική του μορφή.

Η μεγάλη μας ελπίδα είναι ότι η εκκλησία του Αγίου Γενναδίου στο χωριό Μωρό Νερό θα αναστηλωθεί πλήρως και θα διασωθεί για να υπάρχει και στις επόμενες γενιές ως μέρος της πολιτιστικής και θρησκευτική μας κληρονομιάς. Η εκκλησία θα πρέπει και πάλι να λειτουργήσει ως ένας θρησκευτικός χώρος για τους Κύπριους πιστούς και να πάρει την εικόνα που αξίζει σε ένα οίκο του Θεού. Τη στιγμή που στα κατεχόμενα από τους Τούρκους εδάφη μας κάθε μέρα χάνεται και ένα κομμάτι του πολιτισμού μας, είναι ντροπή μας να αφήνουμε να χάνονται οι πολιτιστικοί μας θησαυροί και στις ελεύθερες περιοχές λόγο της δικής μας αδιαφορίας. Γι' αυτό επιβάλλεται η διάσωση αυτής της ιστορικής εκκλησίας τόσο από το κράτος αλλά πρωτίστως και από την ίδια την Εκκλησία στην οποία και ανήκει.

NOCTOC

We have previously written here and here concerning Saint Gennadius and his ruined church at the abandoned village of Moro Nero in the province of Paphos pointing out the great historical and religious significance of this Christian church in Cyprus, and the immediate need for its maintenance and reconstruction.

And here we are, a few years after these posts, suddenly this extremely isolated and completely forgotten church has been "discovered" and not only that, but we're happy to report that it has even been declared as a historical monument and as an archaeological site. Moreover, the first, rudimentary so far, but very important steps for its maintenance have taken place.

The reason for this pleasant surprise is not because we think that someone read our posts about Saint Gennadius and his Byzantine church being found in this deplorable situation, but because the path leading from the village of Episkopi to the village of Kalepia has been declared a "nature trail". This path passes from the village of Moro Nero, and the church of Saint Gennadius is right next to it. Therefore, no one could overlook at least the archaeological value of this monument.

For many decades now, a terebinth tree had grown on top of the sanctuary of the church. About two years ago, the half-ruined sanctuary of the church could not bear the weight of the tree anymore and fell totally down, dragging the tree along with it. Fortunately, the Department of Antiquities had saved the stones before some irresponsible person had removed them from the area for his private use, and the sanctuary was rebuilt again, even if not as it was in its original form

Our great hope is that the church of Saint Gennadius at the village of Moro Nero will be fully restored and preserved and to exist for the future generations as part of cultural and religious heritage. The church should again serve as a place of wirship for the faithful of Cyprus and get the look that a house of God deserves. during a time when in the Turkish occupied territories every day a part of our culture is being, it's a shame for us to allow the loss of our cultural treasures in the free areas as well, just because of our indifference. For this reason it is of prime importance that immediate action must be taken to save this historic church both by the state but primarily by Church of Cyprus itself to which it belongs.

NOCTOC


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου