ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2011

Οι Άγιοι Ακίνδυνοι και το εκκλησάκι τους στο χωριό Πάνω Κυβίδες - Saints Akindynoi and their chapel at the village of Pano Kyvides

Το Παρελκκλήσι των Αγίων Ακινδύνων βρίσκεται περίπου δύο χιλιόμετρα ανατολικά του χωριού Πάνω Κυβίδες στην επαρχία Λεμεσού.
Πρόκειται για μονόκλιτο ξωκκλήσι, αφιερωμένο στους Άγιους Ακίνδυνους που είναι οι Άγιοι Ακίνδυνος, Αφθόνιος, Πηγάσιος, Ανεμπόδιστος και Ελπιδοφόρος, οι οποίοι ήσαν αξιωματούχοι στην αυλή του Πέρση βασιλιά Σαπώρ του Β' κατά το έτος 355. Όταν όμως, ομολόγησαν ότι είναι χριστιανοί, συνελήφθησαν και βασανίστηκαν σκληρά. Οι βασανιστές τους, προσπάθησαν να τους κάψουν, αλλά οι προσευχές τους προς το Θεό προκάλεσαν φοβερή θύελλα με βροχή, που έσβησε τη φωτιά. Αυτό το συμβάν τρομοκράτησε και εξαγρίωσε τον βασιλιά Σαπώρ τον Β', που αφού αποκεφάλισε τον Αφθόνιο, τους υπόλοιπους, αφού έμεναν ακλόνητοι στη πίστη τους, τους έριξε σε καμίνι κι' έτσι όλοι βρήκαν μαρτυρικό θάνατο.
Στην αυλή της εκκλησίας υπάρχει μια πέτρα μ’ ένα στενό πέρασμα, γνωστή ως «πέτρα των Αγίων Ακινδύνων». Όποιος πιστεύει στους Αγίους Ακινδύνους, μπορεί να περάσει μέσα από την πέτρα αυτή.
Η μνήμη των Αγίων Ακινδύνων εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 2 Νοεμβρίου. Στις Πάνω Κυβίδες , όμως, η μνήμη τους τιμάται με κάθε λαμπρότητα την Κυριακή του Θωμά, με μεγάλο πανηγύρι στο χώρο του Παρεκκλησίου.

The chapel of Saints Akindynoi is located about two kilometers east of the village of Pano Kyvides in the district of Lemassol.
This single-aisled chapel is dedicated to the Saints Akindynos, Pegasios, Aphthonios, Elpidephoros, and Anempodistos who were officers at the court of the Persian king Sapor II in the year 355. When, however, they confessed that they were Christians, they were arrested and tortured very severely. Their torturers tried to burn them, but their prayers to God had caused a terrible storm with rain, which extinguished the fire. This incident terrified and infuriated King Sapor II, who after decapitating Aphthonios, he threw the rest into a furnace because they remained steadfast in their faith, and they all found a martyr's death.
In the churchyard there is a stone with a narrow passage known as the "stone of Saints. Akindynoi". Whoever believes in Saints Akindynoi, can pass through this stone.
The memory of Saints Akindynoi is celebrated by our Church on November 2. However, in Pano Kyvides their memory is honoured on the Sunday of Thomas, with a big festival at the Chapel.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου