ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011

Χριστούγεννα χωρίς Χριστιανούς στους Αγίους Τόπους - Christmas without Christians in the Holy Land


Σε αυτό το κατήφορο του πόλεμο στους Αγίους Τόπους υπάρχει μια κοινότητα που συχνά αγνοείται και που της οποίας η παρουσία στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη δεν μπορεί να επιβιώσει τα επόμενα 25-30 χρόνια. Πρόκειται για την φθίνουσα παλαιστινιακή χριστιανική κοινότητα. Πολλοί Παλαιστίνιοι μελετητές πιστεύουν ότι οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί θα εξαφανιστούν από στους Αγίους Τόπους μέσα σε μια γενιά, αν ο σημερινός πόλεμος και το κύμα μετανάστευσης ανάμεσα στους Χριστιανούς συνεχιστεί. Είναι ειρωνικό το γεγονός ότι καθώς οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί γιορτάζουν φέτος 2.012 χρόνια παρουσίας τους στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, η κοινότητα τους είναι στα πρόθυρα της εξαφάνισης. Ίσως πιο ενοχλητικό από αυτό είναι το γεγονός ότι είναι ελάχιστες οι πρωτοβουλίες που παίρνονται από τη Δύση ή τις διεθνής Χριστιανικές Εκκλησιές. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι οι πολιτικές αποφάσεις που παίρνονται για τη Μέση Ανατολή από τη χώρα με την μεγαλύτερη και πιο ισχυρή χριστιανική πλειοψηφία συνυπογράφουν την καταστροφή του παλαιστινιακού χριστιανισμού μέσω της άκριτης υποστήριξης της προς την πολεμική μηχανή του Ισραήλ.
Κατά την ίδρυση του σύγχρονου κράτους του Ισραήλ υπήρχαν περίπου 400.000 Παλαιστίνιοι Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους. Πριν από δύο χρόνια ο αριθμός τους μειώθηκε σε 80.000. Σήμερα είναι κάτω από 60.000. Μέχρι το 1948, οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί αποτελούσαν 18-2ο τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού της Παλαιστίνης. Η βρετανική απογραφή του 1922 τοποθετεί τον χριστιανικό παλαιστινιακό πληθυσμό της Ιερουσαλήμ, λίγο πάνω από το 51 τοις εκατό. Η διχοτόμηση της Παλαιστίνης από τον ΟΗΕ και η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ στις 29 Νοεμβρίου του 1947 είχε καταστροφικές συνέπειες για τον παλαιστινιακό πληθυσμό αφού μεταξύ 725-775,000 πρόσφυγες εκδιώχθηκαν από τη γη των προγόνων τους. Υπολογίζεται ότι πάνω από 50% των Χριστιανών της Ιερουσαλήμ εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους στην Δυτική Ιερουσαλήμ. Σήμερα, οι Παλαιστίνιοι Χριστιανοί της Ιερουσαλήμ αποτελούν μόνο το 2% του συνολικού πληθυσμού της πόλης. Επί του παρόντος, στο κράτος του Ισραήλ 0 αραβικός-παλαιστινιακός χριστιανικός πληθυσμός αποτελεί μόνο 2,1% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ μόνο το 1,6% του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Δυτική Όχθη, στην Ιερουσαλήμ, και τη Λωρίδα της Γάζας είναι Χριστιανοί.

Often overlooked in this descent into war in the Holy Land is a community whose presence may not survive the next 25-30 years in Israel and Palestine: the dwindling Palestinian Christian community. Many Palestinian scholars believe that Palestinian Christians could disappear in the Holy Land within a generation if the present war and emigration patterns among Christians continue. It is ironic that as Palestinian Christianity celebrates its anniversary of 2,012 years in Palestine and Israel, the community is on the verge of extinction. Perhaps more troublesome is the fact that little is being done by the West or the international Christian churches. Most striking is the fact that the Middle East policies of the nation with the largest and most powerful Christian majority is underwriting the destruction of Palestinian Christianity through its uncritical support of Israel’s war machine.
When the modern state of Israel was established there were about 400,000 Palestinian Christians in the Holy Land. Two years ago the number was down to 80,000. Now it’s down to 60,000. Up until 1948, Palestinian Christians made up 18-2o percent of the total population of Palestine. The British census of 1922 placed the Christian Palestinian population in Jerusalem at just over 51 percent. The UN partition of Palestine and the creation of the State of Israel in 29 November 1947 had a devastating effect on the Palestinian population with between 725-775,000 refugees being expelled from their ancestral lands. It is estimated that over 50 percent of Jerusalem’s Christians were expelled from their West Jerusalem homes. Today, Jerusalem's Palestinian Christians makes up only 2% of the city's total population. Presently, in the State of Israel the Arab- Palestinian Christian population is only 2.1% , while only 1.6 per percent of the Palestinian population in the West Bank, Jerusalem, and the Gaza Strip are Christians.
Όταν ο Σάντα μετατρέπεται σε μουτζαχεντίν
When Santa turns into Mujahiddin

Η εθνοκάθαρση της Παλαιστίνης άρχισε όταν το Ισραήλ ιδρύθηκε το έτος 1948 για να δημιουργηθεί χώρος για μια πλημμύρα εκατομμυρίων Εβραίων μεταναστών από όλο τον κόσμο. Το Ισραήλ, με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και των ευρωπαϊκών χωρών, συνέχισε αυτή την πολιτική έναντι των Παλαιστινίων. Οι διαστάσεις του εγκλήματος εξακολουθούν να πραγματοποιούνται για τα τελευταία 63 χρόνια.

The ethnic cleansing of Palestine started when Israel was established in the year 1948 to make room for the a flood of millions of Jewish immigrants from all over the world. Israel, with the support of the United States and the European countries, continued this policy towards the Palestinians. The dimensions of the crime are still taking place for the last 63 years.

Έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ.
Outside the Orthodox Church of the Nativity in Bethlehem.

Δεδομένων των σημερινών τάσεων, μέσα σε μία δεκαετία θα υπάρχουν ελάχιστοι, εάν όχι καθόλου Χριστιανοί να ζουν στη Βηθλεέμ, τη γενέτειρα του Ιησού. Το 1948, η θρησκευτική δομή της πόλης ήταν 85% χριστιανική, ως επί το πλείστον της Ελληνορθόδοξης και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και το 13% Σουνίτες Μουσουλμάνοι. Μέχρι το 2006, το ποσοστό των Χριστιανών κατοίκων της πόλης είχε μειωθεί δραματικά, περίπου στο 12%. Το 1995, τα ισραηλινά στρατεύματα αποσύρθηκαν από τη Βηθλεέμ και η πόλη τέθηκε κάτω από τη διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής. Από τότε, το Ισραήλ την έχει αποκλείσει. Για τους Παλαιστίνιους, η Βηθλεέμ, όπως όλη η Παλαιστίνη, είναι μια φυλακή. Μοιάζει με μια πόλη-φυλακή. Οι Χριστιανοί απαγορεύονται από το Ισραήλ να μετακινούνται από την πόλη τους, ή να κάνουν προσκύνημα σε Ιερά Μέρη στην Ιερουσαλήμ. Αν και οι Χριστιανοί της Βηθλεέμ με συντριπτική πλειοψηφία (78%) καταγγέλλουν την μετανάστευση των χριστιανών από την πόλη λόγο του αποκλεισμού τους από το Ισραήλ, οι Αμερικανοί κατηγορούν την ισλαμική πολιτική και διστάζουν να κατηγορήσουν το Ισραήλ.

In another decade or so, given present trends, there will be few if any Christians living in Bethlehem, the birthplace of Jesus. In 1948, the religious makeup of the city was 85% Christian, mostly of the Greek Orthodox and Roman Catholic denominations, and 13% Sunni Muslim. By 2006, the proportion of Christian residents had decreased dramatically, to about 12%. In 1995, Israeli troops withdrew from Bethlehem and it came under the administration Palestinian National Authority. Since that time, Israel has blockaded the town. For Palestinians, Bethlehem, like all Palestine, is a prison. It looks like a jailed-town. The Christian people are forbidden by Israel to leave their town, or make pilgrimage to the Holy Places in Jerusalem. While the Christians of Bethlehem overwhelmingly (78%) blame the emigration of Christians from the town on Israel’s blockade, Americans blame it on Islamic politics and are reluctant to blame Israel.

Παναγία Ιεροσολυμίτισσα βοήθησε τους Χριστιανούς της Γάζας
Virgin Mary Ierosolimitissa please help Christians in Gaza

Καθ 'όλη την επικράτεια των Αγίων Τόπων, μια μαζική έξοδος των χριστιανών λαμβάνει χώρα. Η επίσημη ισραηλινή γραμμή είναι ότι οι Χριστιανοί που ζουν μέσα στα παλαιστινιακά εδάφη φεύγουν επειδή τους διώκουν οι ισλαμιστές. Όμως, οι Χριστιανοί αρνούνται αυτό τον ισχυρισμό. Αντ 'αυτού, κατηγορούν το Ισραήλ για το «τείχος ασφαλείας» που περικλείει την Βηθλεέμ και τα γύρω ορεινά χωριά, το οποίο εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση των Παλαιστινίων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων, μέσα στη Δυτική Όχθη. Παρόλα αυτά, ο περιορισμός τους δεν είναι στο ελάχιστον τόσο αποπνικτικός όσο είναι ο απόλυτος αποκλεισμός που περικλείει τη Γάζα. Η Γάζα είναι τελείως αποκλεισμένη από τους Ισραηλινούς και ο πληθυσμός της είναι πολιορκημένος. Κανείς δεν μπορεί να φύγει από τη Γάζα, ούτε Χριστιανός ούτε Μουσουλμάνος.

Throughout the Holy Land, an exodus of Christians is taking place. The official Israeli line is that the Christians inside the Palestinian territories are leaving because the Islamists are harassing them. But Christians deny this. Instead, they blame the Israeli "security fence" enclosing Bethlehem and its nearby hilltop Christian villages which blocks the free movement of Palestinians, Christians and Muslims alike, inside the West Bank. Still, it is nowhere near as restrictive as the closure around Gaza. Gaza is completely blockaded by the Israelis and the population is besieged. Nobody can leave Gaza, neither Christian nor Muslim.

Οι ισραηλινές κατοχικές αρχές εμποδίζουν τους Χριστιανούς της Γάζας και της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από το να πηγαίνουν στη Βηθλεέμ τα Χριστούγεννα όπως ακριβώς εμποδίζουν τους Μουσουλμάνους από το να πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Όλοι οι Παλαιστίνιοι, όχι μόνο οι Χριστιανοί, ζουν μαζί μέσα σε μια τεράστια φυλακή, και δεν είναι μόνο κλειδωμένοι, αλλά είναι και κάτω από πλήρη πολιορκία, όπου σχεδόν τίποτα και κανείς δεν διακινείται μέσα ή έξω από τα σύνορα.

The Israeli occupation authorities prevent Christians in Gaza and the occupied West Bank from going to Bethlehem at Christmas just as they prevent Muslims from going to Jerusalem during Ramadan. All Palestinians, not just Christians live in a huge prison together, and are not just locked in but under complete siege, where virtually nothing and no one gets in or out through the borders.

Η ζωή χωρίς ελπίδα δημιουργεί την απελπισία
Life without hope breeds despair

Επί του παρόντος υπάρχουν μόνο 3.500 Χριστιανοί που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας. Οι περισσότεροι από τους Χριστιανούς στη Λωρίδα της Γάζας είναι Ελληνορθόδοξοι. Η παλαιότερη εκκλησία της Γάζας είναι η Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου και χρονολογείται από τον 16ο αιώνα. Ο Αρχιμανδρίτης Αρτέμιος, ο πιο υψηλά υφιστάμενος στη Γάζα από το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο της Ιερουσαλήμ, επέλεξε να ζήσει και να ποιμαίνει στη Γάζα. Αν και Έλληνας στην καταγωγή, επιμένει ότι είναι Παλαιστίνιος στην καρδιά. Ερωτηθείς για ποιο πράγμα προσεύχονται οι Χριστιανοί της Γάζα, λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων κάτω από των οποίων οι Παλαιστίνιοι ζουν, απάντησε απαλά, «Προσευχόμαστε για την ειρήνη, τη σοφία και την βελτίωση των καταστάσεων στη Γάζα». Πρόσθεσε ότι αναμένει με αγωνία την ημέρα όπου όλοι οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα μέρη της Παλαιστίνης: «Τότε θα πάμε μαζί στη Βηθλεέμ και θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και τη Μουσουλμανική γιορτή, για την θυσία του Αβραάμ (Eid Al Adha)».

There are currently only 3,500 Christians living in the Gaza Strip. Most of the Christians in the Gaza Strip are Greek Orthodox. Gaza's oldest church is the Greek Orthodox of Saint Porphyrus and it dates back to the 16th century. Archimandrite Artemios, the top clergyman in Gaza of the Greek Orthodox Patriarchate of Jerusalem, chooses to live and minister in Gaza. Though Greek by birth he is Palestinian by heart, he insists. Asked what Christians in Gaza pray for, given the circumstances Palestinians must live under, he replied gently, "We pray for peace, wisdom and improvement of the situations in Gaza". He added that he anxiously anticipates the day when all Christians and Muslims will have free access to all parts of Palestine: "Then we'll go together to Bethlehem and celebrate Christmas and Eid Al Adha.

Στήνοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο έξω από την αυλή του Ναού της Γεννήσεως στη Βηθλεέμ. Το μήκος του Χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι περίπου 3.50 μέτρα μήκος. Ίσως τα φώτα του δέντρου να φέρουν ελπίδα. Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι σύμβολο της ελευθερίας, της ειρήνης και της δικαιοσύνης, μαζί με τη χαρά και την ευτυχία. Ελπίδα για να έρθει η ειρήνη στη χώρα αυτή και την ελευθερία για τους 1,6 εκατομμύριο φυλακισμένους στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζα, ειδικότερα.

Putting up the Christmas tree outside the yard of the Church of the Nativity in Bethlehem. The Length of the Christmas tree about 3.50 meters long. Perhaps the tree lights will bring hope. The Christmas Holiday is the symbol of freedom, peace and justice together with joy and happiness. Hope and peace to come to this country and freedom for the 1.6 million prisoners in the besieged Gaza Strip specifically.

Δεν επιτρέπονται Χριστουγεννιάτικα δέντρα στη Ναζαρέτ
Christmas trees not allowed in Nazareth

Η Ναζαρέτ είναι γνωστή ως ο τόπος των παιδικών χρόνων του Χριστού και σήμερα έχει τη μεγαλύτερη κοινότητα Χριστιανών στο Ισραήλ. Περίπου το ένα τρίτο των 70.000 Ναζαρηνών είναι Χριστιανοί, οι υπόλοιποι είναι Μουσουλμάνοι. Στη Ναζαρέτ, οι Χριστιανοί από 60% του πληθυσμού που ήταν το 1946 έχουν φθάσει στο 31% το 2005. Στο λόφο που υψώνεται πάνω από την πυκνή πόλη και την επιβλητική Βασιλική του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, βρίσκεται η Άνω Ναζαρέτ. Αυτή η κοινότητα ιδρύθηκε από το Ισραήλ το 1957, και είναι μια εβραϊκή πόλη που είναι κτισμένη, έτσι ώστε να παραβλέπει την αραβική κοινότητα της παλιάς Ναζαρέτ. Ωστόσο, η πραγματικότητα που επικρατεί στη Γαλιλαία ξεπερνά τις εθνικιστικές φιλοδοξίες. Οικογένειες από τη Ναζαρέτ μετακομίζουν όλα αυτά τα χρόνια στο ποιο αραιοκατοικημένο προάστιο στην κορυφή του λόφου. Σήμερα, περίπου 15 τοις εκατό των κατοίκων της Άνω Ναζαρέτ είναι Άραβες, κυρίως Χριστιανοί.
Οι Άραβες έχουν γίνει μάρτυρες των τεράστιων λαμπιονιών που τοποθετήθηκαν σε όλη την πόλη κατά τη διάρκεια της εβραϊκής εορτής των Φώτων (Hannukah). Τώρα, με τον ερχομό των Χριστουγέννων, πλησίασαν το δήμαρχο, Σιμόν Γκάφσο, και του ζήτησαν να τοποθετήσει επίσης ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ο Γκάφσο, αρνήθηκε σθεναρά. «η Άνω Ναζαρέτ είναι μια εβραϊκή πόλη και όλα τα σύμβολα της είναι εβραίκά», δήλωσε, «όσο είμαι δήμαρχος, δεν θα παρουσιαστεί στην πόλη κανένα μη-εβραϊκό σύμβολο».

Nazareth is known as Jesu's childhood home and today it has the largest community of Christians in Israel. About a third of the 70,000 Nazarenes are Christians, the rest are Muslim. In Nazareth, Christians went from 60 percent of the population in 1946 to 31 percent in 2005. On the hill rising above the dense town and its imposing Basilica of the Annunciation, lies Upper Nazareth. This community was founded by Israel in 1957, a Jewish town situated so as to overlook Nazareth's Arab community. However, realities in the Galilee transcend nationalist aspirations. Families from Nazareth proper have been moving over the years to the airier hilltop suburb. Today, about 15 percent of Upper Nazareth residents are Arabs, mostly Christians.
These Arabs have witnessed the enormous Hanukkiyahs (menorahs) placed by the city over the Jewish holiday of Hannukah. Now, with the coming of Christmas, they approached the mayor, Shimon Gapso, and requested that a Christmas tree be placed as well. Gafso, refused staunchly. “Upper Nazareth is a Jewish town and all its symbols are Jewish,” said Gapso, “As long as I hold office, no non-Jewish symbol will be presented in the city.”

Χριστιανοί στην Ραμάλα προετοιμάζονται για την παραμονή των Χριστουγέννων
Christians in Ramallah preparing for Christmas eve

Η πόλη της Ραμάλα έχει πληθυσμό 25.000 και βρίσκεται στη Δυτική Όχθη. Είναι το διοικητικό κέντρο της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Ραμάλα ήταν ιστορικά μια Χριστιανική πόλη, αλλά σήμερα οι Μουσουλμάνοι αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού, οι Χριστιανοί είναι μειονότητα.
Η εκκλησία της Μεταμόρφωσης είναι σήμερα η μοναδική Ελληνορθόδοξη Εκκλησία στη Ραμάλα. Η Εκκλησία της Μεταμορφώσεως στη Ραμάλα χτίστηκε περίπου πριν από 150 χρόνια. Εξυπηρετεί σήμερα περίπου 7.000 ντόπιους Ελληνορθόδοξους, οι οποίοι είναι όλοι τους παλαιστινιακής καταγωγής. Ωστόσο, πριν από τον πόλεμο του 1967 υπήρχαν 38.000 Χριστιανοί στην περιοχή. Με τη συνεχιζόμενη φυγή των Χριστιανών από την πόλη, εκτιμάται ότι πενήντα χρόνια από τώρα ίσως να μην απομείνει κανένας Ορθόδοξος Χριστιανός στη Ραμάλα.

Ramallah city has a population of 25.000 and is situated in the West Bank. It's the administrative center for the Palestinian Authority. Ramallah was historically a Christian town, but today Muslims form the majority of the population, with a Christian minority.The Church of Transfiguration is the only Greek Orthodox Church in Ramallah today. The Transfiguration Church of Ramallah was build about 150 years ago. It currently serves about 7,000 local Greek Orthodox Christians all of whom are of Palestinian descent. However, before the l967 war there were 38,000 Christians in the area. The with the continuing exodus of Christians from the city, it is estimated that fifty years from now there might not be any Orthodox Christians left in Ramallah.

Χριστούγεννα στην Ιερουσαλήμ
Christmas in Jerusalem

Οι εκκλησίες, τα μοναστήρια, τα σπίτια είναι διακοσμημένα και έτοιμα να υποδεχθούν τους τουρίστες από όλο τον κόσμο. Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινοί σφίγγουν την πολιορκία τους στην πόλη, μην επιτρέποντας στους Παλαιστίνιους Χριστιανούς πρόσβαση στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Εν τω μεταξύ οι Χριστιανοί της Δύσης είναι ελεύθεροι να έχουν πρόσβαση στην Ιερουσαλήμ και σε κάθε παλαιστινιακή περιοχή για να ασκούσουν τη θρησκεία τους.

Churches, monasteries, houses are decorated and ready to welcome tourists from all over the world. At the same time, the Israelis tighten their siege on the city, not allowing Palestinian Christians access to Jerusalem in order to celebrate Christmas. Meanwhile Western Christians are free to have access to Jerusalem and to any Palestinian area to practice their religion.

Αφού δεν τους επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνηση στη χώρα τους, πολλοί Παλαιστίνιοι Χριστιανοί, φέτος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα μπορέσουν να επανενωθούν με τους συγγενείς τους που ζουν σε διαφορετικές πόλεις και δεν θα γιορτάσουν μαζί κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων. Χρόνο με το χρόνο χιλιάδες Χριστιανοί στους Αγίους Τόπους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το τόπο τους προς αναζήτηση της ελευθερίας σε ασφαλέστερες χώρες. Ο αριθμός τους φθίνει ανησυχητικά και η τάση αυτή συνεχίζεται. Εάν η ισραηλινο-παλαιστινιακή διένεξη δεν επιλυθεί σύντομα, οι αυτόχθονες Χριστιανοί θα εξαφανιστούν σύντομα εντελώς από τους Αγίους Τόπους.

Denied the freedom of movement in their own country, many Christian Palestinians, this year, like previous years, will not be able to reunite with relatives who living in different cities and will not participate together in the Christmas celebrations. Year by year thousands Christians in the Holy Land are forced to leave their homes seeking freedom in safer countries. Their numbers are dwindling alarmingly and the trend is continuing. If the Israeli-Palestinian conflict is not settled soon, native Christians will soon disappear completely from the Holy Land.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου