ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011

Το χωριό Αμπούντ στην Παλαιστίνη και η Ελληνορθόδοξη εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας - The village of Aboud in Palestine and the Greek Orthodox church of Saint Barbara

To Αμπούντ είναι ένα γραφικό και αρχαίο παλαιστινιακό χωριό που βρίσκεται στην κεντρική Δυτική Όχθη, στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, περίπου 22 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ραμάλα και 30 χιλιόμετρα βόρεια της Ιερουσαλήμ. Στο παρελθόν, ο πληθυσμός του Αμπούντ ήταν ως επί το πλείστον χριστιανικός. Σήμερα, το ήμισυ του πληθυσμού των 2500 είναι χριστιανοί και το άλλο μισό είναι μουσουλμάνοι. Υπάρχει σχεδόν ίσος αριθμός Καθολικών και Ελληνορθόδοξων Αράβων Χριστιανών στο Αμπούντ, μαζί με ένα πολύ μικρότερο ποσοστό χριστιανών που ανήκουν στην Προτεσταντική Εκκλησία. Οι Χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι του χωριού ζουν μαζί αρμονικά.

Aboud is a picturesque and ancient Palestinian village situated in the central West Bank, Occupied Palestinian territories, about 22 kilometers northwest of Ramallah and 30 kilometers north of Jerusalem. In the past, Aboud's population was mostly Christian. Today, half of the population of 2500 are Christians and half Muslims.There are almost equal numbers of Catholic and Greek Orthodox Arab Christians in Aboud, and a much smaller Protestant congregation. Christians and Muslims in the village live together in harmony.

Το Αμπούντ έχει μια μοναδική και αρχαία χριστιανική κληρονομιά. Στο Αμπούντ υπήρξε μια συνεχής χριστιανική παρουσία από τις πρώτες ημέρες του Χριστιανισμού. Η τοπική παράδοση αναφέρει ότι το τριών χιλιετιών Αμπούντ έλαβε την πίστη του Χριστού από τον ίδιο τον Χριστό. Τα ερείπια της αρχαίας εκκλησίας του Μεσσία σηματοδοτούν την τοποθεσία όπου λέγεται ότι δίδαξε ο Ιησούς.

Aboud has a unique and ancient Christian heritage. There has been a continuous Christian presence in Aboud since the earliest days of Christianity. Local tradition states that three millennia old Aboud received the faith of Christ from Christ himself. Ruins of the ancient Messiah Church mark the location where Jesus is said to have preached.


Κοντά στο χωριό βρίσκεται ο ρωμαϊκός δρόμος που ο Ιησούς και η Αγία Οικογένεια θα πρέπει να χρησιμοποιούσαν όταν ταξίδευαν μεταξύ της Γαλιλαίας και της Ιερουσαλήμ. Η Ορθόδοξη εκκλησία στο Αμπούντ, χτίστηκε τον 4ο αιώνα κατά τις ημέρες του βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Τα Βυζαντινά κιονόκρανα της εκκλησίας φέρουν την μορφή του σταυρού και κλαδιά φοίνικα. Στο νότιο τοίχο του ναού υπάρχει μια πινακίδα στα Αραμαϊκά, τη γλώσσα του Ιησού. Υπάρχουν ερείπια από εννέα αρχαίες εκκλησίες μέσα και γύρω από το χωριό.

Close to the village is the Roman Road that Jesus and the Holy Family would have used when travelling between the Galilee and Jerusalem. The Orthodox church in Aboud, was built in the 4th century days of the Byzantine emperor Constantine. The Byzantine capitals of its columns bear the image of cross and palm branches. In the southern wall of the church there is a plaque in Aramaic, the language of Jesus. There are remains of nine ancient churches in and around the village.


Σε ένα λόφο στα δυτικά του χωριού Αμπούντ και σε απόσταση ενός χιλιομέτρου βρίσκεται ένα αρχαίο Ελληνορθόδοξο μοναστήρι αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα. Η ίδρυση του ναού της μονής χρονολογείται από τη βυζαντινή περίοδο και σύμφωνα με ορισμένους αρχαιολόγους χρονολογείται στον έκτο αιώνα, ενώ άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρονολογείται από τον όγδοο αιώνα. Η εκκλησία που χτίστηκε περικλείει μια πολύ παλιά σπηλιά που σύμφωνα με την τοπική παράδοση, χρησιμοποιήθηκε ως τόπος κατοίκησης από την Αγία Βαρβάρα, μετά την απόδρασή της από τον πατέρα της. Η τοπική παράδοση το έχει, επίσης, ότι ο Ιησούς Χριστός είχε εμφανιστεί στην Αγία Βαρβάρα στη συγκεκριμένη σπηλιά, και ως εκ τούτου αυτός ο τόπος είναι ιερός επειδή ο Ιησούς Χριστός έχει εμφανιστεί μέσα σε αυτήν. Συνεπώς, ο τόπος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη ιερότητα και συνέχισε να χρησιμοποιείται για θρησκευτικούς σκοπούς εδώ και αιώνες. Οι ντόπιοι θεωρούν ότι αυτή η εκκλησία είναι η αρχαιότερη και η πιο ιερή από όλες τις άλλες εκκλησίες του Αμπούντ

On a hill to the west of the village of Aboud and at a distance of one kilometer lies an ancient Greek Orthodox monastery named after Saint Barbara. The establishment of the monastery's church dates back to the Byzantine Period and according to some archaeologists it dates to sixth century, while other researchers say that it dates to the eighth century. The church was built enclosing a very old cave which according to local tradition was used as a place of habitation by Saint Barbara after her escape from her father. Local tradition also has it that Jesus Christ had appeared to Saint Barbara in this particular cave, and therefore this place is sacred because Jesus Christ has appeared in it. Therefore the place has been particularly characterized with sanctity and has continued to be used for religious purposes for centuries. Locals consider it to be the oldest and most sacred of Aboud's churches


Οι Παλαιστίνιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί επισκέπτονται την εκκλησία κάθε χρόνο στις 17 Δεκεμβρίου (με το παλαιό ημερολόγιο 4 Δεκεμβρίου) για να πανηγυρίσουν την εορτή της Αγίας Βαρβάρας. Κατά την ημέρα αυτή, οι Ορθόδοξοι κάτοικοι του Αμπούντ πάνε εκεί με τα πόδια σε μια μεγάλη πομπή προκειμένου να τελέσουν την Θεία Λειτουργία, να προσευχηθούν, να ανάψουν κεριά στη σπηλιά, και για να γιορτάσουν.

Orthodox Palestinian Christians visit the church annually on the 17th of December (with the Julian Calendar the 4th of December) to celebrate the festival of Saint Barbara's Day. On that date Aboud's Orthodox residents go there by foot in a great procession in order to perform the Divine Liturgy, to pray, light candles in the cave and celebrate.


Στις 31 Μαΐου 2002, η εκκλησία ανατινάχθηκε από τον ισραηλινό στρατό. Ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι δεν γνώριζε τη σημασία του ναού, και ότι τον κατεδάφισαν κατά λάθος. Από τότε η εκκλησία έχει ξανακτιστεί.

On the 31st of May 2002, the church was blown up by the Israeli army. The Israeli military claimed they were unaware of the church's significance and demolished it by mistake. It has since been rebuilt.


Τον Δεκέμβριο του 2000, Ισραηλινοί έποικοι που ζουν στους οικισμούς Ofarim και Beit Arye υποστηριζόμενοι από τις ισραηλινές δυνάμεις κατοχής επιτέθηκαν κατά του χωριού Αμπούντ και ξερίζωσαν πάνω από 4.000 ελαιόδεντρα που ανήκαν στους Παλαιστίνιους χωρικούς του Αμπούντ.

In December 2000, Israeli settlers living in the settlements Ofarim and Beit Arye backed up with Israeli occupation forces attacked Aboud village and uprooted more than 4000 olive trees belonging to the Palestinian villagers of Aboud.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου