ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Άγιος Ευστάθιος επίσκοπος Αμαθούντος - Saint Eustathius Bishop of Amathus

Ο Κύπριος Άγιος Ευστάθιος αναφέρεται από τον Στέφανο Λουζινιανό ως επίσκοπος Αμαθούντος, και ως άγιος που γιορταζόταν παγκύπρια με αγρυπνία. Ο Λουζινιανός προσθέτει ότι ήταν άνδρας δίκαιος, ευσεβής και άγιος, που πέθανε στην πόλη της Αμαθούντος, εθεωρείτο δε θαυματουργός. Είναι άγνωστης χρονολόγησης. Αγνοείται από τους συναξαριστές. Η μνήμη του δεν εορτάζεται πλέον.

Cypriot Saint Eustatius is mentioned by Stephen de Lusignan (Estienne de Luzignan)* as Bishop of Amathus, and as a saint whose memory day was celebrated in the whole of Cyprus with vigil. Lusignan adds that he was a righteous, pious and holy man, who died in the city of Amathus. He was considered as a miracle maker. The date of his existance on this earth is unknown. He does not have a Synaxarium. His memory is no longer celebrated.

*Stephen Lusignan, was a monk and a historian of the 16th century. The substantive contribution of Stephen Lusignan to Cypriot historiography lies in his two most basic works: the Chorograffia dell' isola de Cipro and the Description de toute l'isle de Cypre.
The Chorograffia and its augmented French translation, that is, the Description, was written with a view for the sensitisation of European public opinion immediately after the conquest of the island by the Ottomans in 1571 and the efforts to collect the necessary sum for the redemption of Cypriots captured by the Turks. The period of five years which separates the dates of publication of the two texts provided Stephen Lusignan with scope for deepening his thinking and for correcting his earlier errors, so that the Description has all the characteristics of a patient work of maturity.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου