ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Η εκκλησία της Παναγίας Αγγαριώτισσας στο κατεχόμενο χωριό Άγιος Ανδρόνικος Καρπασίας - The church of Panagia Angariotissa at the Turkish occupied village of Agios Andronikos in the Karpas Peninsula

Η Παναγία η Αγγαριώτισσα ή Αγκαρκώτισσα είναι μια μικρή μεσαιωνική εκκλησία η οποία βρίσκεται στην κατεχόμενη Καρπασία, περίπου 2 χιλιόμετρα από το χωρίο Άγιος Ανδρόνικος. Σύμφωνα με τον Rupert Gunnis (Historic Cyprus, London 1956), πιθανόν η εκκλησία αυτή να ήταν κάποτε λατινικό παρεκκλήσι κάποιου συνοικισμού ή μικρού χωριού. Στο εσωτερικό της μικρής αυτής εκκλησίας υπάρχουν κατάλοιπα τοιχογραφιών, όπως η Σταύρωση στη δυτική πλευρά, και ένας μεγάλων διαστάσεων Αρχάγγελος στον βόρειο τοίχο.
Ένα ασυνήθιστο κομμάτι ξυλόγλυπτου τέμπλου, ιταλικού ρυθμού, βρισκόταν στην εκκλησία, με μια μορφή λιονταριού, στην κορυφή, και διακοσμημένο στο κάτω μέρος με μορφές ψαριών, καβουριών και άλλων θαλασσινών. Ολόκληρο θα πρέπει να ήταν, στα παλιά χρόνια, επιχρυσωμένο.


Panagia (Virgin Mary) Angariotissa or Agkarkotissa is a small medieval church situated in Turkish occupied Karpas Peninsula, about 2 km away from the village of Agios Andronikos. According to Rupert Gunnis (Historic Cyprus, London 1956), this church may have once been a Latin chapel of a settlement or small village. Inside this small church there are remains of frescoes, such as the Crucifixion on the west side, and a large Archangel on the north wall.
An unusual piece of wood-carved iconostasis, of Italian style, was in the church, with a form of a lion on the top and at the bottom it was decorated with figures of fish, crab and other sealife. The whole iconostasis must have been, during past times, goldplated.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου