ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Η εκκλησία του Αγίου Ευλαμπίου στη Λάμπουσα της Κερύνειας - The church of Saint Eulambios at Lambousa in the district of Kyrenia

Της φύσεως θεσμώ, συνημμένοι ενθέως, ομόψυχοι στερρώς, ως ομαίμονες θείοι, αυτάδελφοι Μάρτυρες, εν αθλήσει ωράθητε, ώ Ευλάμπιε, συν τη σεμνή Ευλαμπία• όθεν στέφανον, νικητικόν δεδεγμένοι, ημάς διασώζετε.

Απολυτίκιο Αγίων Ευλαμπίου & Ευλαμπίας

Περί τα 40 μέτρα, στα ανατολικά του μοναστηριού της Αχειροποιήτου κοντά στη Λάμπουσα (Λάπηθο) της Κερύνειας βρίσκεται μονόλιθη κατασκευή που είναι γνωστή ως εκκλησία του Αγίου Ευλαμπίου. Έχει ακανόνιστο ορθογωνικό σχήμα και εξωτερικά φαίνονται «σκαλοπάτια» να οδηγούν στην οροφή. Η σημερινή εμφάνιση της κατασκευής αυτής οφείλεται στους πετροκόπους. Εσωτερικά έχει και πάλι ακανόνιστο σχήμα και στη δυτική και ανατολική πλευρά λαξευτές θήκες για υποδοχή σαρκοφάγων. Στη βόρεια πλευρά έχει διαμορφωθεί σε κάποιο στάδιο βήμα, ενώ, στη νότια πλευρά υπάρχει είσοδος. Ο G. Jeffery σημειώνει ότι παλαιότερα υπήρχε νάρθηκας, ενώ ο R. Gunnis αναφέρει υπολείμματα τοιχογραφιών. O G. Jeffery αναφέρει επίσης την ύπαρξη τετράγωνου πηγαδιού στην γωνία. Στην οροφή υπάρχει φωταγωγός.
Αναμφίβολα στην αρχική μορφή της η κατασκευή αυτή δεν ήταν εκκλησία. Πρόκειται για λαξευτό στον βράχο υπέργειο τάφο. Αυτό φανερώνει η εσωτερική διαμόρφοσή του με θήκες για υποδοχή σαρκοφάγων, το πηγάδι και ο φωταγωγός. Η μετατροπή του τάφου αυτού σε εκκλησία πρέπει να έγινε σε νεότερα χρόνια. Όμως, ο Άγιος Ευλάμπιος μαρτύρησε το 296 μ.Χ. στη Νικομήδεια (σημερινό Ιζμίτ) και δεν συνδέεται με την κυπριακή παράδοση. Γι αυτό και είναι πιθανόν η κατασκευή αυτή να ήταν το ασκητήριο του Αγίου Ευλαλίου που αναφέρεται και ως Άγιος Ευλάβιος. Είναι πολύ πιθανό ότι το όνομα Ευλάμπιος να προέρχεται από το Ευλάβιος.

Η μνήμη του Αγίου Ευλαμπίου συνεορτάζεται με αυτή της αδελφής του Ευλαμπίας στις 10 Οκτωβρίου.

Approximately 40 meters east of the monastery of Acheiropoiitos close Lambousa (Lapithos) in the district of Kyrenia, there is a monolith structure known as the church of Saint Eulambios. It has an irregular rectangular shape and outside appear "steps" which lead the roof. The current appearance of this structure is due to masonry workers. The inside is again of an irregular shape and in the western and eastern side there are carved tomb receptacles for sarcophagi. At a certain historical stage a church sanctuary was carved at the northern side, while, on the southern side there is an entrance. G. Jeffery notes that previously there used to be a narthex, while R. Gunnis mentions of remnants of murals. G. Jeffery also mentions the existence of a singular well at the south-west corner of the interior. On the roof there is a skylight.

There is no doubt that the original form of the construction was not a church. In actual fact, its an above-ground tomb carved in the rock. This is indicated by the internal styling with the tomb receptacles for receiving sarcophagi, the well and the skylight. The conversion of this tomb into a church must have taken place in later years. However, Saint Eulambios was martyred in 296 AD in Necodemea (present day Izmit) and is not connected with Cypriot tradition. Therefore it is likely that this construction has been the hermitage of Saint Eulalios also known as Saint Eulabios. It is very likely that the name Eulambios comes from Eulabios.

The memory of Saint Eulambios is celebrated along with that of his sister, Eulambia, on the 10th of October.

2 σχόλια:

  1. Δεν γνωρίζω να υπήρχε ε΄κεί που λέτε εκκλησία του Αγίου Ευλαμπίου, αντίθετα υπήρχε δίπλα από την ΚΑΤΑΚΟΜΒΗ της φωτογραφίας, μεσαιονικό εκκλησάκι του Αγίου Ευλαλίου.

    ΑπάντησηΔιαγραφή