ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 6 Μαρτίου 2012

Η αρμενική εκκλησία και μοναστήρι της Παναγίας της Τύρου στην κατεχόμενη Λευκωσία - The Armenian church and monastery of Notre Dame de Tyr in Turkish occupied Nicosia


Το αρμενικό αυτό μοναστήρι του 13ου αιώνα βρίσκεται στην άκρη της περιοχής Αραμπαχμέντ στην τουρκοκυπριακή συνοικία της Λευκωσίας που σήμερα κατέχεται από τα τουρκικά στρατεύματα που εισέβαλαν στην Κύπρο το 1974.
Πιστεύεται ότι η αρχική εκκλησία, γνωστή ως Μονή των Βενεδικτίνων της Παναγίας της Τύρου, ιδρύθηκε ως το κύριο μοναστήρι για τις γυναίκες της Κύπρου μετά την πτώση της Ιερουσαλήμ και την εκδίωξη όλων των θρησκευτικών ταγμάτων από την πόλη τον 8ο αιώνα.
Το 1308, ο Λουζινιανός βασιλιάς Ερρίκος Β', διέταξε την κατασκευή ενός νέου μοναστηριού. Ωστόσο, ο βασιλιάς έχασε την εξουσία και η μονή δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Ακόμα και σήμερα, το κτίριο εξακολουθεί να φέρει τα χαρακτηριστικά μιας εκκλησίας που χτίστηκε τις πρώτες δεκαετίες του 14ου αιώνα.

Μετά την οθωμανική κατάκτηση της Λευκωσίας το 1571, οι Τούρκοι το χρησιμοποιούσαν ως «Κρατική Αποθήκη Άλατος». Στη συνέχεια το παρέδωσαν στους Αρμενίους ως ανταμοιβή επειδή πήραν το μέρος των Οθωμανών. Εκδιώχθηκαν, όμως, από την περιοχή το 1963 με την αιτιολογία ότι είχαν συμμαχήσει με τους Έλληνες Κυπρίους.
Όταν η πόλη διαιρέθηκε το 1963, ο ναός βρέθηκε ακριβώς στα σύνορα μεταξύ του τουρκοκυπριακού και του ελληνοκυπριακού τομέα, και υπέστη αρκετή και εκτεταμένη καταστροφή. Στα πιο πρόσφατα χρόνια, καταλύθηκε από άστεγους που μετακόμισαν στη μονή, προκαλώντας περαιτέρω ζημία. Έχουν, όμως, πλέον απομακρυνθεί ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης ανακαίνισης που προβλέπεται για το κτίριο.
Το υπάρχον κτίριο είναι γοτθικού τύπου και αποτελείται από ένα 20 τετραγωνικών μέτρων κυρίως ναό, με ημι-οκταγωνική αψίδα, σταυροειδές θόλο και με τόξο που καλύπτει το δυτικό τμήμα. Ένα μικρό καμπαναριό προστέθηκε στο βορειοανατολικό τοίχο σε μεταγενέστερο στάδιο, και τα κτίρια της μονής έχουν κατασκευαστεί στα βόρεια του ναού, αν και ποτέ δεν ολοκληρώθηκαν. Στα ανατολικά των κτιρίων του μοναστηριού υπάρχει η σαρκοφάγος της Λαίδης Νταμπιέρ, ηγουμένης της μονής η οποία πέθανε το 1340. Στο δάπεδο του ναού υπάρχουν ταφόπλακες που χρονολογούνται από τον 14ο και 15ο αιώνα.
Τα πιο σύγχρονα κτίρια στην αυλή της εκκλησίας χρησιμοποιήθηκαν ως νηπιαγωγείο πριν το 1963, αλλά είχαν εγκαταλειφθεί κατά το εν λόγο έτος. Παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε θλιβερή κατάσταση, η αρμενική εκκλησία και το μοναστήρι είχαν επιλεγεί για συντήρηση, επειδή παρέχουν τη δυνατότητα να διαφυλάξουν ένα χώρο μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας για ολόκληρο το νησί.

Το δρομάκι κοντά στην αρμενική εκκλησία και μοναστήρι ονομάζεται οδός Παναγίας της Τύρου.

This 13th century Armenian monastery is located on the edge of the Arabahmet area in the Turkish neighborhood of Nicosia which is presently occupied by Turkish troops which invited Cyprus in 1974.
It is believed that the original church, known as the Benedictine Abbey of Our Lady of Tyre, was founded as a principal convent for the women of Cyprus following the fall of Jerusalem and the expulsion of all religious orders from the city in the 8th Century. In 1308, the Lusignan king, Henry II, ordered the construction of a new convent. However, the king fell from power and this was never completed. Even today, the building still bears the characteristics of a church built in the first decades of the 14th century.
After the Ottoman capture of Nicosia in 1571, the Turks used it as a "State Salt Store''. They then handed over to the Armenians as a reward for their siding with the Ottomans. They were, however, expelled from the area in 1963 on the grounds that they had allied themselves with the Greek Cypriots.

When the city was divided in 1963, the church found itself right on the border between the Turkish Cypriot and Greek Cypriot section, and it was fairly comprehensively trashed. In more recent years, squatters moved in, causing further damage. These however, have now been removed in readiness for the extensive refurbishment planned for the building.
The existing building is Gothic in style and consists of a 20m square nave, with a semi-octagonal apse, cross vaults and an arch covering the western part. At a later stage, a small bell tower was added on the north eastern wall, and convent buildings were constructed north of the church, although they were never completed. To the east of the nunnery buildings is the sarcophagus of Lady Dampierre, the Abbess of the nunnery who died in 1340. On the church floor are tombstones dating from the 14th and 15th centuries.

The more modern buildings in the churchyard were used as a kindergarten prior to 1963, but they were abandoned after that time. Although in a sad state of repair, the Armenian church and monastery was selected for preservation because it provides an opportunity to preserve a site of great historical and cultural significance for the whole island.

The narrow street near the Armenian church and monastery is called Notre Dame de Tyr Street.


1 σχόλιο:

  1. Στεκόμαστε με θαυμασμό και ευγνωμοσύνη για τη πολλή δουλειά που κάνετε, αλλά και την ουσιαστική σημασία της.

    Φαίνεται πως παρεισέφρυσε ένα λαθάκι. Στο αγγλικό κείμενο υπάρχει η φράση "Turkish troops which invited Cyprus in 1974". Το σωστό θα ήταν όχι "invited" μα "invaded Cyprus in 1974".

    Χαιρετώ

    ΑπάντησηΔιαγραφή