ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Ο ελληνορθόδοξος καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου στη Τρίπολη του Λιβάνου - The Greek Orthodox cathedral of Saint George in Tripoli, Lebanon

Ο ελληνορθόδοξος καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου βρίσκεται στο λιμάνι της Τρίπολης (Ελ- Μίνα) στο Βόρειο Λίβανο. Δεν γνωρίζουμε πολλά για την αρχαία ιστορία του. Πιστεύεται ότι οι πρώτοι χριστιανοί που ζούσαν στο λιμάνι προσεύχονταν στο σπήλαιο κάτω από τον καθεδρικό ναό και αργότερα, με τον αυξανόμενο αριθμό των πιστών, η εκκλησία ιδρύθηκε πάνω από την σπηλιά. Είναι πιθανό ότι κατεδαφίστηκε και καταστράφηκε από τον Μαμελούκο Αιγύπτιο Σουλτάνο Καλαβούν κατά την άλωση της Τρίπολης από τους μουσουλμάνους το 1289.

Αυτό που έχουμε σήμερα από την ιστορία του καθεδρικού ναού χρονολογείται από ένα βιβλίο γραμμένο από έναν ιερέα που ονομάζεται Σολομώντας, ο οποίος γράφει τα εξής:

Κατά το έτος 1732 μ.Χ., o Αρχιεπίσκοπος Μακάριος άρχισε ενεργά να χτίζει μια νέα εκκλησία στο λιμάνι, αφού πρώτα πήρε άδεια από τον κυβερνήτη της Τρίπολης, Σουλεϊμάν Πασά, ο οποίος είχε φέρει φιρμάνι από την Κωνσταντινούπολη.

Ο θεμέλιος λίθος για την κατασκευή του ναού τοποθετήθηκε στις 8 Μαΐου 1732 μ.Χ. και στις 14 Μαΐου άρχισε η κατασκευή του. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του έγινε στις 15 Αυγούστου του ίδιου έτους, αλλά εγκαινιάστηκε επίσημα τη Τετάρτη, της 1ης Ιανουαρίου του 1735, στην παρουσία του Μητροπολίτη Νεκταρίου της Τρίπολης και του θείου του, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου μαζί με μια ομάδα ιερέων.

Ο καθεδρικός ναός περιλαμβάνεται από τρεις δομές, με τρία διαφορετικά τέμπλα: το μεσαίο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, το δεξί στη Θεοτόκο (Ζωοδόχου Πηγής), και το αριστερό στον Μεγαλομάρτυρα Άγιο Δημήτριο.

Ο καθεδρικός ναός ανακαινίστηκε αρκετές φορές: κατά τα έτη 1925, 1930, 1965 και 1984, που καθόρισαν τη σημερινή του εμφάνιση.

Στον καθεδρικό ναό γίνεται καθημερινά εσπερινός, καθώς και η Θεία Λειτουργία, η οποία διεξάγεται κάθε Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή κάθε εβδομάδα. Μερικές από τις εικόνες στο καθεδρικό ναό χρονολογούνται στα 1819 και 1860.

The Greek Orthodox cathedral of Saint George is situated at the Port of Tripoli (Al - Mina) in North Lebanon. Not much is known about its ancient history. It is believed that the early Christians who were living at the port prayed in the cave under the cathedral and later, with the growing number of believers, the church was established over the cave. It is likely that it was demolished and destroyed by the Mameluke Egyptian Sultan Qalawun during the capture of Tripoli by the Muslims in 1289.

What we have of the present history of the cathedral dates back to a book written by a priest named Solomon who writes the following:

In the year 1732 AD. Archbishop Makarios actively started to build a new church at the port, after taking permission from the Ruler of Tripoli, Suleiman Pasha who had brought a firman from Constantinople.

The foundation for its construction was laid on the 8th of May 1732 AD and on the 14th of May its construction was commenced. The completion of the construction took place on August 15 of the same year, but it was officially inaugurated on Wednesday January the 1st 1735, in the presence of Bishop Nectarios of Tripoli and his uncle, Archbishop Makarios along with a group of priests.

The cathedral includes three structures with three different iconostasia: the middle is dedicated to Saint George, right to the Theotokos (the fountain of life), and the left to the martyr Demetrius.

The cathedral was renovated several times; in the years 1925, 1930, 1965 and 1984, all sharing its present appearance.

Daily matins prayers are held in the cathedral as well as the Divine Liturgy, which is held every Wednesday and Saturday and Sunday of each week. Some of the icons in cathedral date back to the years 1819 and 1860.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου