ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Ο Ελληνορθόδοξος Καθεδρικός Ναός του Αγίου Γεωργίου στη Βηρυτό - The Greek Orthodox Cathedral of Saint George in Beirut


Η ελληνορθόδοξος καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου κατέχει μια ξεχωριστή θέση στις καρδιές πολλών Λιβανίων λόγω της μοναδικής του τοποθεσίας με θέα την πλατεία του Κοινοβουλίου στην καρδιά του κέντρου της πόλης της Βηρυτού. Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Γεωργίου είναι η Μητέρα Καθέδρα εκκλησία της ελληνορθόδοξης κοινότητας της Βηρυτού. Είναι ο Θρόνος του Ελληνορθόδοξου Μητροπολίτη Βηρυτού και μετοχίων της. Ο καθεδρικός ναός είναι η παλαιότερη εκκλησία της πόλης της Βηρυτού, και μια από τις παλαιότερες στην περιοχή. Ο πρώτος χριστιανικός ναός που κατασκευάστηκε στην ίδια θέση πηγαίνει πίσω στα μέσα του έκτου αιώνα μ.Χ. και είναι στενά συνδεδεμένος με την περίφημη Νομική Σχολή της Βηρυτού.


Στενοί δεσμοί είχαν αναπτυχθεί μεταξύ της Νομικής Σχολής της Βηρυτού και της Εκκλησίας. Ο επίσκοπος της Βηρυτού Ευστάθιος, με διάταγμα του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Θεοδοσίου Β΄ του έτους 449 ή 450, κατόρθωσε να δοθεί στην πόλη της Βηρυτού ο τίτλος της «μητρόπολης» προνόμιο που είχε μέχρι τότε η πόλη της Τύρου ως πρωτεύουσα της Φοινίκης.
Ο Ευστάθιος οικοδόμησε στη Βηρυτό κι ένα μεγάλο καθεδρικό ναό, το Ναό της Αναστάσεως, ο οποίος συνόρευε με τα “auditoria” ή αίθουσες διδασκαλίας της Νομικής Σχολής της Βηρυτού και όπου οι Χριστιανοί σπουδαστές εκκλησιάζονταν τις απογευματινές ώρες μετά τα μαθήματά τους.
Η εκκλησία της Αναστάσεως καταστράφηκε το 551 μ.Χ. από ένα καταστροφικό σεισμό που ισοπέδωσε τη Βηρυτό.


Μετά
το σεισμό του 551, ο καθεδρικός ναός της Αναστάσεως χτίστηκε και πάλι γύρω στο δωδέκατο αιώνα. Το 1759 ο καθεδρικός ναός έπαθε και πάλι ολέθριες ζημιές από έναν άλλο σεισμό. Στη συνέχεια καταστράφηκε και πάλι για να ξαναχτιστεί με ένα βωμό, αυτή τη φορά αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Τελικά το σχέδιο αποδείχθηκε ότι ήταν ανεπαρκές. Ο καθεδρικός ναός κατέρρευσε και πάλι τρία χρόνια αργότερα και μετά ξαναχτίστηκε. Τέλος, το 1772 ξανακτίστηκε για άλλη μια φορά με τρεις νέους βωμούς ως έχει ακόμα και σήμερα.


Κατά τη διάρκεια του
λιβανικού εμφυλίου πολέμου, ο καθεδρικός ναός υπέστη πολλές ζημιές λόγο κλοπών και βανδαλισμών, καθώς και από τα αποτελέσματα των επιπτώσεων της φύσης σε μια περιοχή που εθεωρείτο ως ζώνη πολέμου και γραμμή αντιπαράταξης. Το 1998, ξεκίνησε ένα έργο πολλών φάσεων για την αποκατάσταση των ζημιών, και στις 15 Δεκεμβρίου του 2003, ο καθεδρικός ναός άνοιξε και πάλι τις πόρτες του στους πιστούς.


The Greek Orthodox Cathedral of Saint George holds a special place in the hearts of many Lebanese because of its unique location overlooking Parliament Square right in the heart of Beirut’s city center. The Cathedral of Saint George is the Mother Cathedral of Beirut's Greek Orthodox community. It's the “Thronos”, the throne of the Greek Orthodox Metropolitan of Beirut and its dependencies. The Cathedral is the oldest church in the city of Beirut, and one of the oldest in the region. The first Christian temple ever built in the very location goes back to the mid sixth century AD and it's closely associated with Beirut's famous Law School.


Close links have developed between the Law School of Beirut and the Church. The bishop of Beirut Eustathius (Eustache), by decree of the Byzantine Emperor Theodosius II in the year 449 or 450, managed to give the city of Beirut, the title of "Metropolis", a privilege that until then belonged the city of Tyre which was the capital of Phoenicia.
Efstathius also built in Beirut a large cathedral, the church of the Resurrection (Anastasis Church), which bordered on the "auditoria" the classrooms of the Law School of Beirut where Christian students worshiped in the afternoon after their lessons.
The Anastasis church was destroyed in 551 AD by a massive earthquake that devastated Beirut.After the earthquake of 551, the Anastasis cathedral was build again around the twelfth century. In 1759 the cathedral was again shaken by another earthquake. It was then destroyed again to be rebuilt with a single altar, this time dedicated to Saint George. Ultimately the design turned out to be untenable; the cathedral collapsed again three years later after it was rebuilt. Finally in 1772 it was erected once more with three new altars as it still stands today.


During the Lebanese civil war, the Cathedral suffered many attacks of theft and vandalism, as well as effects of nature’s impact in a region considered as war zone and confrontation line. In 1998, the restoration multi-phase project started and in 15th of December 2003, the Cathedral opened again its doors to the faithful.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου