ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Η Ελληνορθόδοξη εκκλησία της Παναγίας των Ανέμων στην κωμόπολη Άνφε του βορείου Λιβάνου - The Greek Orthodox church of Our Lady of the Wind in the town of Anfeh, North Lebanon

Η Εικόνα της Παναγίας των Ανέμων - The icon of the Theotokos of the Wind
Η εκκλησία της Παναγίας του Ανέμου κτίστηκε κατά τη βυζαντινή εποχή. Βρίσκεται στην ακτή της κωμόπολης Άνφε, στο βόρειο Λίβανο. Η παρουσία της στην Άνφε έδωσε στη κωμόπολη αυτή μεγαλύτερη σημασία και προσοχή, επειδή ακόμα και αν τυπικά είναι μια ορθόδοξη εκκλησία, δια μέσου των αιώνων άνθρωποι από όλες τις θρησκείες και χριστιανικά δόγματα έρχονταν εδώ για προσκύνημα. Αυτή η εκκλησία θεωρείται από τους ντόπιους ότι είναι μία από τις αρχαιότερες εκκλησίες στη Μέση Ανατολή. Πιστεύεται ότι οι ναυτικοί και οι ψαράδες από τη κωμόπολη της Άνφε έκτισαν την εκκλησία, έτσι ώστε η Παναγία να τους προστατεύει, όταν ήταν εν πλω στη Μεσόγειο.
Η εκκλησία ήταν κάποτε καλυμμένη με λαμπρές τοιχογραφίες, όμως σήμερα βρίσκεται σε ερείπια, παραμελημένη και εγκαταλελειμμένη. Τα υπολείμματα τοιχογραφιών είναι μετά βίας ορατά κάτω από τις μαύρες κηλίδες του καπνού από τα κεριά στους πέτρινους τοίχους. Οι εικόνες μπορούν να προβληθούν μόνο όταν ο τοίχος διαβρέχεται με καθαρό νερό. Δυστυχώς, μερικοί άνθρωποι συνήθιζαν να ρίχνουν αλμυρό νερό από τη θάλασσα για να δουν τις τοιχογραφίες στον τοίχο. Η πρακτική αυτή βοήθησε την ταχεία επιδείνωση των τοίχων της εκκλησίας. Με την πάροδο του χρόνου, το αλμυρό νερό κατάστρεψε τις τοιχογραφίες γι' αυτό και είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ορατές.

Η εκκλησία πανηγυρίζει στις 15 Αυγούστου, ημέρα εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Το ιερό της εκκλησίας της Παναγίας των Ανέμων
The sanctuary of the church of Our Lady of the Winds
The church of Our Lady of the Wind was built during the Byzantine era. It's located on the coast of the village of Anfeh, in Northern Lebanon. Its presence in Anfeh gave the town more importance and attention because even thought its typically an Orthodox church, throughout the centuries people from all faiths and Christian denominations came here for a pilgrimage. The church is considered by locals to be one of the oldest churches in the Middle East. It is believed that sailors and fishermen from the village of Enfeh built the chapel so that the Virgin Mary would protect them as they sailed the Mediterranean.
The church was once covered with brilliant frescoes, however today its in ruins neglected and abandoned.The remnants of frescoes are barely visible beneath the black stains of candle smoke on the stone walls. The images can be viewed only when the wall is wetted with clean water. Unfortunately, some people used to apply salty water from the sea to view the murals on the wall. Sadly, this practice has aided the rapid deterioration of the church’s walls. Over time, salty water damaged the frescoes which made it very hard to view them.


The church celebrates on the 15th of August, the feast day of the Dormition of the Theotokos.

Η εκκλησία της Παναγίας των Ανέμων - The church of Our Lady of the Wind

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου