ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Οι Ελληνορθόδοξoι Χριστιανοί του Ελ- Μίνα στη Τρίπολη του Λιβάνου και οι εκκλησίες τους - The Greek Orthodox Christians of El- Mina in Tripoli, Lebanon, and their churches

H παρουσία των ελληνορθοδόξων χριστιανών στο λιμάνι Ελ- Μίνα της Τρίπολης και η ανάπτυξή τους δια μέσου των αιώνων σε αυτή τη περιοχή συνδέεται με την παρουσία των ελληνορθόδοξων εκκλησιών, οι οποίες όλο και αυξάνονται. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η θέση τους στο κέντρο του λιμανιού και κοντά στα σπίτια των Ορθοδόξων κατοίκων δείχνει τον πολλαπλασιασμό των Ορθοδόξων γύρω από αυτές, ειδικά στο καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου (βλέπε εδώ), στην Εκκλησία του Προφήτη Ηλία κοντά στη θάλασσα, στην εκκλησία του Ορθόδοξου νεκροταφείου αφιερωμένη στον Άγιο Ιάκωβο τον Αδελφόθεο στη νέα συνοικία, και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στα δυτικά, στη γειτονιά της παλιάς πόλης του λιμανιού.

The presence of Greek Orthodox Christians at the port of El-Mina in Tripoli and their growth through the centuries in this area is associated with the presence of Greek Orthodox churches, which are steadily growing. It should be noted here that their location at the center on the harbor and near the homes of the Orthodox residents shows the multiplication of the Orthodox congregation around them, especially at the cathedral of Saint George (look here), at the Church of Prophet Elias near the sea, the church of the Orthodox cemetery dedicated to Saint Jacob, Brother of the Lord, at the new neighborhood, and the church of Saint John the Baptist in the west, at the neighborhood of the old city of the harbor.

H εκκλησία του Προφήτη Ηλία

H εκκλησία
του Προφήτη Ηλία χτίστηκε το 1860 δίπλα στη θάλασσα με δωρεές των σφουγγαράδων κατά τη διάρκεια της
αρχιερατείας του Επισκόπου Τριπόλεως Σωφρονίου (+1899). Ανακαινίστηκε από τον Έντουαρτ Σάμπα (+1981) κατά τη διάρκεια της αρχιερατείας του Πατριάρχη Θεοδοσίου το 1960. Βλάβες στην εκκλησία λόγω παρατεταμένης παραμέλησης της, επισκευάστηκαν το 1994 από το Συμβούλιο της Ενορίας. Το νεκροταφείο δίπλα στην εκκλησία είναι για τους πεθαμένους ιερείς του ναού και χρονολογείται πιθανώς πριν το 1871.

Τhe church of Prophet Elias

Τhe church of
Prophet Elias was build in 1860 next to the sea at the expense of sponge fishermen during the reign of Bishop Sophronius of Tripoli (+1899). It was renovated by Edward Saba (+1981) during the reign of Patriarch Theodosius the 1960.
Damage to the church due to its prolong neglect was repaired 1994 by Parish Council. The cemetery adjacent to the church is dedicated to its dead priests and it probably dates back to before in 1871.

Η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή

Η μικρή εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή ήταν πάντα ένας τόπος προσκυνήματος και στο παρελθόν, ήταν μάλλον μοναστήρι και η εκκλησία αυτή χτίστηκε πάνω στα ερείπια της.
Ο ναός ανακαινίστηκε από τα δύο αδέλφια, Χάννα (
+1973) και από τον Έντουαρτ (+ 1981) κατά το έτος 1968.

The church of Saint John the Baptist


The small church of Saint John the Baptist was always a place of pilgrimage and in the past it was probably a monastery and this church was built on its ruins .
The church was renovated by the two brothers, Hanna (+1973) and by Edward (+ 1981) in the year 1968.

Η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου,του Αδελφοθέου

Η εκκλησία του Αγίου Ιακώβου, του Αδελφοθέου, είναι μια κοιμητηριακή εκκλησία που χτίστηκε από το μακαρίτη Σιμόν Ιακώβ Καράμ κατά το 1872 ο οποίος έδωσε όλη τη γη για να χτιστεί ένα Ορθόδοξο νεκροταφείο στη νέα γειτονιά του λιμανιού.

Η Θεία Λειτουργία πραγματοποιείται στην εκκλησία κατά τη διάρκεια της εορτής του Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου (23 Οκτωβρίου) κάθε χρόνο.

The church of Saint Jacob, brother of the Lord.

The church of Saint Jacob, brother of the Lord, is a cemetery church built by the late Simon Jacob Karam in 1872 after he gave all the land to build an Orthodox cemetery in the new part of the port.

Divine service is held at the church during the memory of Saint Jacob the Apostle (23 of October) of each year.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου