ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

H Μονή Αγίου Γεωργίου στο χωριό Λυσός της επαρχίας Πάφου - The monastery of Saint George in the village of Lysos, Paphos


Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου βρίσκεται περί το 1 χμ. βορειοανατολικά του χωριού Λυσός μέσα στο δάσος. Η Μονή ήταν ανεξάρτητη και άκμαζε επί Τουρκοκρατίας. Είχε πολλά κτήματα στην περιοχή που τα εκμεταλλευόταν η μοναστική αδελφότητα μέχρι το 1850.


Σήμερα διασώζεται μόνο η εκκλησία της Μονής η οποία κτίστηκε τον 13ο αιώνα. Πρόκειται για μονόκλιτο ναό χωρίς Τρούλλο. Η εκκλησία ανακαινίστηκε το 1941 και σήμερα υπάγεται υπό την προστασία του τμήματος αρχαιοτήτων.
Διασώζονται τοιχογραφίες του Αγίου Μάμαντος.The Monastery of Saint
George is located about 1 km. northeast of the village of Lysos in the forest.The monastery was independent and flourished during the Ottoman Period. It owned much property in the area which was under the care of the monastic community until 1850.
Today only the church of the monastery survives which was built in the 13th century. It's a single nave church without the dome. The church was renovated in 1941 and today it's under the protection of the Department of Antiquities.
Murals of Saint Mamas can be traced on its walls.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου