ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Ο Κύπριος Ιερομάρτυρας Μάρκελλος, επίσκοπος Απαμείας - The Cypriot Hieromartyr Marcellus, Bishop of Apamea.

Ο Άγιος Μάρκελλος γεννήθηκε στην Κύπρο και ήταν τέκνον πλούσιων και επιφανών γονέων, με μεγάλη μόρφωση, παντρεμένος και με παιδιά. Μαρτύρησε κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Έζησε στα χρόνια του βυζαντινού αυτοκράτορα Θεοδοσίου (τέλη 4ου αιώνα μ.Χ.). Σύμφωνα με τα Συναξάρια και τα Αγιολόγια ο Κύπριος ιερομάρτυρας, αφού απέκτησε σημαντικό πολιτικό αξίωμα στην Κύπρο, εντυπωσίασε όλους για την ευλάβεια και την εντιμότητά του στην ενάσκηση των καθηκόντων του.
Όταν πέθανε η γυναίκα του, αποσύρθηκε από το κόσμο για να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο στη Συρία, αφήνοντας τα παιδιά του στη θεία πρόνοια. Στη Συρία έγινε γνωστός για την καλοσύνη, την πραότητα και την πνευματική του μάθηση, εξαιτίας της οποίας οι πιστοί της Απάμειας τον επέλεξαν ως επίσκοπό τους.
Από το ιεραρχικό αξίωμα του επισκόπου της Απαμείας στη Συρία, εργάστηκε με δικαιοσύνη και ευσέβεια, ίδρυσε χριστιανικούς ναούς και κατεδάφισε ειδωλολατρικούς. Έναν από αυτούς αφιερωμένο στον Δία, δύσκολα μπόρεσε να καταργήσει, εξαιτίας της αντίστασης του πονηρού πνεύματος που κατοικούσε σ' αυτόν. Όταν, τέλος, πέτυχε τον σκοπό του, εξαγρίωσε τόσο τους ειδωλολάτρες, ώστε τον συνέλαβαν και τον έριξαν στη φωτιά, όπου τελείωσε μαρτυρικά τη ζωή του (389 μ.Χ.). Σύμφωνα με δεύτερη εκδοχή, ο ιερομάρτυρας Μάρκελλος τελείωσε τη ζωή του αφού εκτελέστηκε με αποκεφαλισμό.

Η μνήμη του ιερομάρτυρα Μαρκέλλου επισκόπου Απαμείας εορτάζεται στις 14 Αυγούστου.

Saint Marcellus was born in Cyprus and was the son of prominent and wealthy parents, highly educated, married and with children. He found martyrdom in the early Christian centuries. He lived during the reign of Byzantine Emperor Theodosius (late 4th century AD). According to his synaxarium and agiologion, the Cypriot martyr, after been given a major political office in Cyprus, impressed everyone for his devotion and honesty in the performance of his duties.
When his wife died, he retired from the world to follow the monastic life in Syria, leaving his children to divine providence. In Syria he became known for his kindness, gentleness and spiritual learning, for which the faithful of Apamea chose him as their bishop.
From the hierarchical rank of bishop of Apamea in Syria, he worked in righteousness and piety, founded Christian churches and demolished pagan temples. He found that one of them dedicated to Zeus, was very difficult for him to eliminate, because of the resistance of an evil spirit that lived in it. When, finally, he achieved his purpose, the idoladers were so exasperated, that he was arrested and thrown into the fire, where he finished his life in martyrdom (389 AD). According to a second version, the Hieromartyr Marcellus ended his life after been executed by beheading.

The memory of the Hieromartyr Marcellus, bishop of Apamea is celebrated on August 14.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου