ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Η εκκλησία της Παναγίας των Ασταθκιών στην επαρχία Λάρνακας - The church of Panagia Astathkion in the district of Larnaca

Η εκκλησία της Παναγίας των Ασταθκιών, γνωστή και ως Παναγίας Ασταθκιώτισσας ή Σταθκιώτισσας, βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας, σε ερημική τοποθεσία περίπου στο κέντρο του τριγώνου μεταξύ των χωριών Κοφίνου, Άγιος Θεόδωρος, και Αλαμινός, κτισμένη σε πλάτωμα επί της κορυφής λόφου. Τα Στάθκια ή Αστάθκια ήταν παλαιός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα. Πιθανώς να ήταν ο ναός του χωριού αυτού το οποίο εγκαταλείφθηκε και ερημώθηκε σε άγνωστο χρόνο και από το οποίο δεν σώζεται οποιοδήποτε άλλο ίχνος. Αν και το επίθετο Ασταθκιών πιστεύεται ότι ήταν όνομα οικισμού, δεν αποκλείεται να αποτελούσε φυτώνυμο επίθετο της Παναγίας (ίσως των Στάχεων, δηλαδή προστάτιδας των σιτηρών).
Η εκκλησία, κτισμένη από τοπική άσπρη πέτρα και με φροντισμένο κτίσιμο, είναι μετρίων διαστάσεων, μονόκλιτη, καμαροσκεπής, το δε κλίτος καταλήγει στο ανατολικό του άκρο σε αψίδα.Ωραίες καμαρωτές θύρες υπάρχουν στο νότιο και δυτικό τοίχο. Δεν υπάρχει νάρθηκας.
Εσωτερικά ο ναός στολιζόταν με τοιχογραφίες, οι οποίες όμως υπέστησαν μεγάλη φθορά λόγω της μακράς εγκατάλειψης αλλά και της χρήσης του ναού από Τούρκους βοσκούς της περιοχής ως καταφυγίου σε περιπτώσεις κακοκαιρίας, οπότε άναβαν και φωτιές στο εσωτερικό του.
Τόσο η εκκλησία, που χρονολογείται στον 15ο αιώνα, όσο και οι εναπομείνασες εντός του ναού τοιχογραφίες, συντηρήθηκαν το 1999-2000 με φροντίδα και δαπάνη της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας.
The church of Panagia (Virgin Mary) Atathkion, also known as Panagia Astathkiotissa or Stathkiotissa is located in the district of Larnaca, in an isolated location at the center of the triangle between the villages of Kofinou, Agios Theodoros, and Alaminos, built on the plateau of a hilltop. Stathkia or Astathkia was an old settlement in Cyprus, which does not exist today. The existing building was probably the church of this village which was deserted and abandoned at an unknown time and of which no other trace is preserved. Although the adjective Astathkion is believed to be that of the name of the settlement, it might also be the plantname epithet of the Virgin (maybe Stacheon, meaning of the wheat, ie protector of grain).
The church, built of local white stone and of good and careful make, is of moderate dimensions, single-aisle, vaulted, with the aisle ending at the eastern end in arch.There are beautiful arched doors in the southern and western wall. There is no narthex.
The church inside is decorated with frescoes, but have suffered great damage because of long neglect and the use of the church by Turkish shepherds of the area as a refuge in bad weather, who also lit bonfires and inside.
Both the church which dates from the 15th century, and its remaining frescoes were restored in 1999-2000 with the care and expense of the Greek Archaeological Society.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου