ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Η καταστροφή του ελληνορθόδοξου νεκροταφείου Αγίου Δημητρίου στη Βηρυτό - The destruction of the Greek Orthodox cemetery of Saint Demetrius in Beirut


Η Ασραφίεχ ήταν ανέκαθεν μία από τις πλουσιότερες συνοικίες της Βηρυτού, αν και σήμερα είναι περισσότερο μια περιοχή που κατοικείται από την ανώτερη προς μεσαία κοινωνική τάξη. Η Ασραφίεχ βρίσκεται σε μια περιοχή της πόλης που εξακολουθεί να διατηρεί αρκετά κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, κυρίως υπό τη μορφή μεγάλων αρχοντικών του 19ου αιώνα.
Χτισμένη το δέκατο ένατο αιώνα, η Ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Δημητρίου (Μαρ Μιτρ) καταδεικνύει το πλούτο του παρελθόντος της Ασραφίεχ και αρχιτεκτονικά αποτελείται από ένα μείγμα ανατολίτικων, οθωμανικών, ισλαμικών και Ελληνικών Βυζαντινών επιρροών.


Το Ελληνορθόδοξο νεκροταφείο γύρω από την εκκλησία είναι το σπίτι για μερικούς από τους πιο εκλεκτικούς τάφους και μαυσωλεία της Βηρυτού, με ισχυρές αραβο-ισλαμικές επιρροές -καθώς επιρροές από την Ευρώπη του 19ου αιώνα, αλλά και ελληνικές και ρωσικές επιρροές. Είναι ένα από τα παλαιότερα νεκροταφεία στη Βηρυτό και σπίτι σπανίων κομματιών τέχνης που δημιουργήθηκαν από τις πλούσιες και πολύ γνωστές λιβανέζικες οικογένειες της Βηρυτού, στη μορφή κιβώριων και μαυσωλείων. Αυτά τα παλιά αριστουργήματα αποτελούν τεχνικά την τελευταία κατοικία για τους Ελληνορθόδοξους άρχοντες εμπόρους της Βηρυτού.


Προφανώς, αυτό το συναρπαστικό ιστορικό νεκροταφείο γεμάτο από μαυσωλεία που κόβουν την ανάσα, δεν έχει ξεφύγει την ανεξέλεγκτη οικοδόμηση κτηρίων που επήλθε μετά τον εμφύλιο πόλεμο στη Βηρυτό κατασκευάζοντας σύγχρονους γυάλινους πύργους, αντικαθιστώντας, καθημερινά, την παλιά και αισθητικά πολύ πιο όμορφη αρχιτεκτονική. Μέσα στη μέση του νεκροταφείου οικοδομείται μια κατασκευή η οποία από ό, τι φαίνεται θα είναι μια επέκταση της εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου! Το σκεπτικό πίσω από εκείνους που έχουν αναλάβει τη δράση αυτού του καλλιτεχνικού εγκλήματος και ασέβειας προς τους νεκρούς, είναι η έλλειψη χώρου. Ως εκ τούτου, κατέληξαν με την έξυπνη ιδέα να οικοδομήσουν πάνω από τα μαυσωλεία. Και ποιοι είναι εκείνοι που εφήβραν αυτή τη «λαμπρή» ιδέα; Η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή της Βηρυτού!


Achrafieh has historically been one of the wealthier parts of Beirut, although today is more of an upper to middle class area. Achrafieh is in a part of the city that still retains a fair amount of traditional architecture mainly in the form of large 19th century mansions. Built in the nineteenth century, the Greek Orthodox church of Saint Demetrius (Mar Mitr) demonstrates Achrafieh's past wealth and architecturally it has a mixture of Oriental, Ottoman, Islamic and Greek Byzantine influences.


The Greek Orthodox cemetery surrounding the church is home to some of Beirut's most sophisticated tombs and mausoleums with strong Arabo-Islamic as well as 19th century European, Greek and Russian influence. It's one of the oldest cemeteries in Beirut and home to rare pieces of art created by Beirut's wealthy and well known Lebanese families in the form of tombs and graves. These old masterpieces technically constitute the final resting place of Beirut's Greek Orthodox merchant nobility.

Apparently, this fascinating historic cemetery full of breathtaking mausoleums has not escaped Beirut's post civil war construction frizzy with modern glass buildings, replacing daily, older and esthetically much more beautiful architecture. In the middle of the cemetery there is a construction taking place of what appears to be an extension of the church of Saint Demetrius!


The reasoning behind those who have undertaken this artistically criminal and disrespectful to the dead action is the lack of space. They therefore came up with the smart idea to built on top of the mausoleums. And who are those who came up with this "brilliant" idea? The Greek Orthodox Archbishopric of Beirut!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου