ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Άγιος Σωτήρ επίσκοπος Θεοδοσιανής (Λεμεσού) - Saint Sotir bishop of Theodosiani (Limassol)


Ο Άγιος Σωτήρ ήταν Κύπριος ιεράρχης των μέσων του 5ου αιώνα. Μας είναι γνωστός από τη συμμετοχή του στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο που είχε πραγματοποιηθεί στην Χαλκηδόνα το 451. Στα σωζόμενα Πρακτικά της συνόδου εκείνης ο επίσκοπος Σωτήρ αναφέρεται ως επίσκοπος Θεοδοσιανής κι ως εκπρόσωπος κι άλλων δύο Κυπρίων επισκόπων, του Ηλιοδώρου Αμαθούντος και του Προεχίου Αρσινόης:

Soter Theodosianae civitalis, agens vises Heliodori episcopi Amathuntis et Proechii episcopi Arsinoes...

Μαζί με τον Θεοδοσιανής Σωτήρα, στη σύνοδο του 451 μετείχαν κι άλλοι Κύπριοι ιεράρχες: ο Σόλων Επιφάνιος, που αντιπροσώπευσε και τον αρχιεπίσκοπο Ολύμπιο, κι ο Ταμασσού Επαφρόδιτος, που αντιπροσώπευσε και τον Λαπήθου Δίδυμο. Ο επίσκοπος Χύτρων Φωτεινός απέστειλε δικό του αντιπρόσωπο, τον διάκονο Διονύσιο. Σε δεύτερο στάδιο ο αρχιεπίσκοπος Ολύμπιος μετείχε προσωπικά των εργασιών της συνόδου.

Η έδρα του επισκόπου Σωτήρος, η Θεοδοσιανή ήταν η μετέπειτα Νεάπολις, δηλαδή η σημερινή Λεμεσός.

Saint Sotir was a Cypriot Church hierarch of the 5th century. He is known because of his participation in the Fourth Ecumenical Council of Chalcedon which took place in the 451. In surviving Records of that Synod bishop Sotir is referred to as Bishop of Theodosiani and as a representative of two other Cypriot bishops; bishop Heliodorus of Amathus and bishop Proechius of Arsinoe:

Soter Theodosianae civitalis, agens vises Heliodori episcopi Amathuntis et Proechii episcopi Arsinoes ...

Along with Sotir, bishop of Theodosiani, there were also a number other Cypriot Church hierarchs patricipating at the Sydon of 451: bishop Epiphanius of Soloi who represented Archbishop and Olympius, and bishop Epaphroditus of Tamassos, who represented Didymus bishop of Lapithos. Bishop Photinus of Chytroi had send his own representative, deacon Dionysios. In the second stage of the Synod, archbishop Olympius participated personally in the Synod sessions.

The seat of bishop Sotir was Theodosiani which was later renamed Neapolis, and today is known as Limassol.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου