ένα μη κερδοσκοπικό και μη εμπορικό πολιτιστικό ιστολόγιο - a non profit and a non commercialized cultural blog

Πέμπτη, 23 Αυγούστου 2012

Άγιος Γοβδελαάς o Πέρσης - Saint Gobdelaas the Persian


Ο Άγιος Γοβδελαάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαβωρίου. Ήλθε στη χριστιανική πίστη από τον Δάδα, που ήταν μεγιστάνας και είχε μεγάλα αξιώματα στην αυλή του παλατιού του Σαβωρίου. Όταν έμαθε το γεγονός ο Σαβώρ, συνέλαβε τον Δάδα και τον γιο του Γοβδελαά, και τους πρόσταξε να θυσιάσουν στο θεό ήλιο. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν, τον μεν Δάδα τεμάχισε ζωντανό και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό, τον δε γιο του Γοβδελαά υπέβαλε σε φρικτά και βάρβαρα βασανιστήρια. Στο τέλος έγδαρε το κεφάλι του, έκοψε τα μέλη του και κέντησε το σώμα του με μυτερά καλάμια. Έτσι παρέδωσε και αυτός τη μακάρια ψυχή του στο Θεό. Ο Κασδόος ήταν συγγενής του βασιλιά Σαβωρίου και επειδή έγινε χριστιανός ο Σαβώρ τον έγδαρε ζωντανό με ξύλινο σπαθί. Η Κασδόα ήταν κόρη του βασιλιά Σαβωρίου και αδελφή του Αγίου Γοβδελαά. Αυτή είχε επισκεφθεί στη φυλακή τον αδελφό της, ο όποιος κατάφερε και την έκανε χριστιανή. Όταν το έμαθε και αυτό ο Σαβώρ, τη συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να μεταστρέψει το φρόνημα της, τη βασάνισε σκληρά μέχρι θανάτου.

Η μνήμη τους εορτάζεται στις 29 Σεπτεμβρίου


Saint Gobdelaas was the son of Savorios (Savor), king of the Persians. He came to the Christian faith by Dada , a Persian noble who had a high office at the court of Savorio's palace. When King Savor learned about this, he arrested Dada and his his son Govdelaa, and commanded them to make a sacrifice to the god Sun. However the Saints refused, he chopped Dada alive and this is how he gave his spirit to God, while he submitted his son Gobdelaas to horrible and barbaric torture. At the end he scalped off his head, cut body parts, and had his body embroidered with sharp reeds. So he also gave his blessed soul to God. Kasdoos was a relative of King Savor and became he became a Christian, Savor the scalped him alive with a wooden sword. Kasdoa was the daughter of King Savor and sister of Saint Gobdelaas. She had visited her brother in prison, who convinced her and made her Christian. When Savor also learned about this, he arrested her and because he could not make her change her mind, he tortured her hard until she died.

Their Memory is celebrated on September 29


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου